1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPDK Başvuru Sistemi devreye girdi

EPDK Başvuru Sistemi devreye girdi

Elektrik Piyasasındaki bütün önlisans ve lisans başvuru işlemleri artık EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak. 

EPDK Başvuru Sistemi devreye girdi

Enerji Günlüğü - Elektrik Piyasasındaki bütün önlisans ve lisans başvuru işlemleri artık EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikle birlikte, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat sistemi “Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi” (UETS) ile Kurum nezdinde yürütülen tüm önlisans ve lisans işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan EPDK Başvuru Sistemi, mevzuata girmiş ve yürürlük kazanmış oldu. 

UETS ADRESİ ZORUNLU OLACAK
Bundan böyle bütün önlisans ve lisans başvuru işlemleri ile, pay devri, birleşme, faaliyet durdurma ve benzeri işlemler hakkındaki talepler; EPDK Başvuru Sistemi üzerinden, ilgili kuruluşun tayin ettiği, başvuru yapmaya yetkili kişi tarafından online olarak yapılacak. Ayrıca piyasada faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, en geç 6 ay içerisinde, UETS üzerinden tebligat adresi almaları ve bu adresi tebligata açık tutmaları zorunlu olacak. 

EPDK BAŞVURU SİSTEMİ DEVREDE
Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, önlisans almak için; Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunmak suretiyle, Yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde Kuruma başvuracaklar. YEKA için yapılacak önlisans başvuruları, YEKA Yönetmeliğinde belirlenen sürelere göre yapılacak.

EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak başvurular, 30 Kasım 2019 tarihine kadar yazılı olarak da yapılabilecek. Bu tarihten sonra bütün işlemler online olarak gerçekleştirilecek. 

Değişiklik doğrultusunda önceki Yönetmelik’te yer alan ve başvurular sırasında kullanılan Lisans Başvuru Dilekçesi; Önlisans Başvuru Dilekçesi; Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu Formatı; Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu Formatı; Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu Formatı; Güneş Ölçüm Sonuç Raporu Formatı; Önlisans/Lisans Tadil Başvuru Dilekçesi olmak üzere, toplam 7 adet ek de yürürlükten kaldırıldı. 

BAŞVURU YETKİLİSİNİN TANIMLANMASI 
Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için; başvuruda bulunacak tüzel kişi, Kurum nezdinde elektronik başvuruda bulunmaya yetkilisinin bilgilerini Kuruma yazılı olarak sunacak. Ana hizmet birimi, Kuruma bildirim tarihinden itibaren beş işgünü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlayacak.

Teminatlar banka teminat mektubu dışındaki finans ürünleri de olabilecek. MWm cinsinden her bir kurulu güç başına Kurul kararı ile belirlenen tutarda teminat sunulacak. Bu yöntemle hesaplanan teminat tutarının üst sınırı, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde beşini geçmemek üzere, Kurul kararı ile belirlenecek. Teminatın, banka teminat mektubu olarak sunulması halinde başvuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde Kurum evrakına teslim edilmesi zorunlu olacak. Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilecek. 

SON 8 YILDA ALINAN RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMÜ GEÇERLİ 
Yönetmelik kapsamında standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün yapılmış olması zorunluluğuna ilişkin ölçümün alındığı süre; son 3 yıldan, son 8 yıla çıkarıldı. 

ÖNLİSANS BAŞVURU İNCELEMESİ 20 GÜNDE TAMAMLANACAK
Başvuru sırasında tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, bunların Kuruma sunulma tarihini izleyen yirmi işgünü içerisinde tamamlanacak. Bu süre Yönetmelik değişikliğinden önce 10 gün olarak belirlenmişti. 

RES/GES KATKI PAYI ANLAŞMASI
Önlisans sahibi tüzel kişiler, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlayabilmek için, yükümlü olmaları halinde, TEİAŞ ile RES veya GES Katkı Payı anlaşması imzalayacaklar. Bu anlaşmanın imzalanması, değişiklik öncesinde önlisans süresi içerisinde tamamlamaları gereken işlerden biri olarak; ancak yükümlülük koşulu olmadan da, zorunlu kılınıyordu. 

AYNI BAŞVURUDAKİ ORTAK HÜKÜM TADİLATINA TEK BEDEL
Yönetmeliğin “Lisans bedelleri” başlıklı 43 maddesine eklenen 14 fıkrayla; bir tüzel kişinin sahibi olduğu önlisanslarda ve/veya lisanslarda yer alan ortak hükümlere ilişkin tadil talepleri için, aynı başvuruda olması kaydıyla, tek lisans tadil bedeli alınacağı hükme bağlandı. 

Önceki ve Sonraki Haberler