1. YAZARLAR

  2. Dursun YILDIZ

  3. EPDK’ya tebrik, bir de öneri!
Dursun YILDIZ

Dursun YILDIZ

Yazarın Tüm Yazıları >

EPDK’ya tebrik, bir de öneri!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçenlerde kaliteli hizmet sunumu konusunda çok önemli ve farklı bir adım attı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, performans iyileştirmesini sağlamak amacıyla, alt yüklenicisiyle beraber, ölümlü iş kazası yaşanmayan şirketlerin tarifelerinde ilave bonus uygulaması planladıklarını açıkladı.

Başkan Yılmaz`ın açıklamasında "Bu kapsamda, doğrudan ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir gösterge olarak, ölümlü iş kazası yaşanmaması kriterini değerlendiren Kurumumuz, belli bir yılda alt yüklenicileri ile beraber ölümlü iş kazası yaşanmayan şirketlerin tarifelerinde ilave bonus uygulamayı planlıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre 2016 yılında hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın amacı ise şöyle "EPDK’nın hizmet kalitesini elektrik tarifelerinin bir unsuru yaparak tüketicilere daha kaliteli hizmet sunulmasını teşvik" olarak ifade ediliyor. Böylece elektrik kesintilerinin sayı ve süre olarak azaltılması da hedefleniyor.

GES`LER İÇİN BİR ÖNERİ

EPDK’nın bu yaklaşımı, iş kazalarının önlenmesi konusunda bir duyarlılık yaratmaya yönelik olması açısından çok önemli. Çünkü insan hayatını koruyacak ve kurtaracak her tedbir, her zaman diğerlerinden önce gelmeli.

İkincisi, bu yaklaşım, ceza yerine ödüllendirmeyle performansın iyileştirilmesini hedeflerken, kaliteyi de teşvik etmiş oluyor.

EPDK yönetimini bu kararından dolayı kutlarken, bir önerimizi de hemen dikkatlerine sunmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu hızla artıyor. Bu sistemlerin, yer seçiminden proje geliştirmeye, uygulamadan işletmeye kadar bütün aşamalarını kapsayan bir kalite zincirine ihtiyacı var.

Daha işin başındayken bunu düşünmemiz şart. Solar yatırımlarında toplam kaliteyi yakalamak, hem enerji üretimimizi arttıracak, hem de büyük oranda banka kredisiyle iş yapacak üreticiyi koruyacaktır. Bu kapsamda, doğrudan ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir göstergeyi devreye sokmak lazım.

EPDK tarafından bölgeler bazında belirlenecek yıllık net elektrik üretim değerlerinin yakalanması ya da bu rakamların aşılması, birbaşarı kriteri olarak kullanılabilir.

Sayaçtan okunacak üretim değerlerinin yıllık toplamı, objektif bir kriter olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla, bu değerin üzerinde elektrik üreten güneş enerjisi üreticilerine yılda bir kez ilave bonus uygulaması getirilebilir.

Böylesi bir uygulama, kurulacak sistemlerden alınacak olan verimi ve enerji üretimini arttıracağı gibi, sistemin tümünde toplam kalitenin sağlanmasını da beraberinde getirecektir.

Kalite anlayışının hem üreticiye, hem de ülkemize kazandıracaklarının bilincinde olarak her alanda yeni teşvikmodelleri denemeliyiz.

...


Önceki ve Sonraki Yazılar