1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Ertelenen faturaların finansman maliyeti şirketlere ödenecek

Ertelenen faturaların finansman maliyeti şirketlere ödenecek

Salgın dolayısıyla tahsilatı ertelenen doğalgaz ve elektrik faturalarının finansman maliyeti, devlet tarafından şirketlere ödenecek. 

Ertelenen faturaların finansman maliyeti şirketlere ödenecek

Enerji Günlüğü - Salgın dolayısıyla tahsilatı ertelenen doğalgaz ve elektrik faturalarının finansman maliyeti, devlet tarafından şirketlere ödenecek. 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlük kazandı. Yönetmelik 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödenecek. 

Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını, EPDK tarafından yapılan bildirimi izleyen 5 iş günü içerisinde ilgili şirketlerin hesabına aktaracak.

ÜST SINIR GECİKME ZAMMI TUTARI
Ödemeler için şirketler tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK’ya iletecekler. Başvuru ekinde talebi tevsik eden bilgi ve belgeler yer alacak ve EPDK, şirketlerden ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek. Öte yandan hesaplanacak olan finansman maliyetleri hiçbir şekilde ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek.

Önceki ve Sonraki Haberler