1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Eti Maden yüklenicilerini koruyan düzenleme çıkarıldı

Eti Maden yüklenicilerini koruyan düzenleme çıkarıldı

Eti Maden, mal ve hizmet alım sözleşmelerinde, arttırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplayabilecek; sözleşmelerin süresini uzatabilecek ve sözleşme feshi yapabilecek.

Eti Maden yüklenicilerini koruyan düzenleme çıkarıldı

Enerji Günlüğü - Eti Maden, mal ve hizmet alım sözleşmelerinde, arttırımlı fiyat farkı ve ek fiyat farkı hesaplayabilecek; süre uzatımı verebilecek ve sözleşmeleri feshedebilecek. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik uyarınca; Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan 2.300.000.000 lirayı aşmayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, yüklenicinin başvurusuyla arttırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplayabilecek. Eti Maden sözleşmelere süre uzatımı da verebilecek ya da sözleşmeleri feshedebilecek. 

Ayrıca; ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshiyle ilgili sürelerle, yüklenicinin Eti Maden’e başvurusuyla ilgili süreler; Yönetmelik değişikliğinin yürürlük tarihinden itibaren hesaplanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler