EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanı 5 yıllık müfettişler arasından atanacak

EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanı olmak için müfettiş yardımcısı veya müfettiş olarak 5 yıl çalışmış olmak yeterli olacak. 

EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanı 5 yıllık müfettişler arasından atanacak

Enerji Günlüğü - EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanı olmak için müfettiş yardımcısı veya müfettiş olarak 5 yıl çalışmış olmak yeterli olacak. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişikliğe göre, bundan böyle Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmak için müfettiş yardımcısı veya müfettiş unvanıyla, kamuda toplam 5 yıl çalışmış olmak yeterli olacak. Teftiş Kurulu Başkanı daha önce; mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş olup, üç yıllık müfettiş yardımcılığı süresi sonunda yeterlik sınavını kazanan Başmüfettişler arasından atanıyordu. 

SINAVSIZ ATAMALARA KIDEM DÜZENLEMESİ
Yönetmelik’in “Müfettişlerin Kıdemi” başlıklı 37. maddesine eklenen fıkra ile mesleğe yarışma sınavına girmeden ve/veya yeterlik almadan atananların denetim meslek kıdemi almalarına da imkan sağlandı. 

Buna göre bu durumdaki müfettişlerin denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılacak. 

MÜFETTİŞLİK SINAVINDA AZAMİ YAŞ SINIRI 35’E ÇIKTI
Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılma şartlarının düzenlendiği 42. maddede yer alan yaş sınırı ise 30’dan 35’e çıkarıldı. 

Buna göre sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak gerekecek ve fiili askerlik görevini yapmış olanlar için bu yaş sınırına 2 sene eklenecek. Yani Müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için, 35 yaşını doldurmamış olmak yeterli olacak. Askerlik yapmış olan adaylar içinse bu yaş sınırı 37 olarak kabul edilecek. 

MÜFETTİŞLERE DOĞRUDAN İLETİŞİM HAKKI
Yönetmelik değişikliği, müfettişlerin görevleriyle ilgili iletişim süreçlerine ilişkin bazı kısıtlamaları da ortadan kaldırdı. 

Buna göre müfettişler; görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilecekler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar Kurul Başkanlığı aracılığıyla yapılacak. Grup halinde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda ise yazışmalar, grubun en kıdemli müfettişi tarafından yapılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler