1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. GENSED: İthal panele teşvik yasağı kaldırılsın

GENSED: İthal panele teşvik yasağı kaldırılsın

Enerji Günlüğü - İthal güneş panellerinin yatırım teşviki kapsamından çıkarılmasının yatırım maliyetlerini yüzde 50 artırdığını savunan GENSED,...

GENSED: İthal panele teşvik yasağı kaldırılsın

Enerji Günlüğü - İthal güneş panellerinin yatırım teşviki kapsamından çıkarılmasının yatırım maliyetlerini yüzde 50 artırdığını savunan GENSED, uygulamadan vazgeçilmesini, olmazsa kesinlikle geriye yürütülmemesini, yürürlükte kalacaksa da en azından 6 ay ötelenmesini istedi. 

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği’nden (GENSED) yapılan açıklamada, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25 Haziran 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan  “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)" konusunda Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara’daki resmi makamlara ziyaretlerde bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre bu çerçevede GENSED Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve EPDK Başkanlığı'ndan yetkili kişilerle çeşitli görüşmeler yaptı. 

RESMİ MAKAMLARA YAZI 

Olumlu geçtiği belirtilen görüşmelerde, söz konusu tebliğin sektöre yönelik etkileri dile getirildi ve konuyla ilgili olarak bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğu belgeler eşliğinde yetkili kurumlara sunuldu. Ankara temaslarının ardından hazırlanan yazılı bir metin de GENSED Yönetim Kurulu imzasıyla yetkili kurumlara gönderildi. 

MEHMET ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞECEKLER

GENSED yetkilileri Ankara’da konuyla ilgili temaslarını sürdürecek. Bu kapsamda önümüzdeki hafta içinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile bir görüşme yapmayı planlıyor. Şimşek’in programının uygun olması halinde bu görüşmenin gelecek hafta ya da izleyen günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. 

İTHAL PANELE TEŞVİK YASAĞI KALKSIN

GENSED Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, 25 Temmuz 2016 tarihinde tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “ithal güneş paneli teşvik kapsamı dışında bırakan” Tebliğ’in uygulanmasının, güneş santrali yatırımlarının maliyetini yüzde 50’ye varan oranlarda yükselteceği savunuluyor. GENDES Yönetim Kurulu bu gerekçelerle, uygulamadan vaz geçilmesini, uygulanacaksa da 6 ay ötelenmesini ve kesinlikle geriye yürütülmemesini (daha önce tarihlerde yatırıma başlamış projelere uygulanmamasını) talep etti. 

SEKTÖRÜN GÖRÜŞÜ ALINMADI 

GENSED’in açıklamasında, söz konusu tebliğin, sektörle herhangi bir temas kurulmadan, görüşü alınmadan bir anda Resmi Gazete’de yayınlanması da eleştirildi. Bu tür düzenlemeler konusunda ilgili sektör ya da kesimlerin mutlaka bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınmasının, daha sağlıklı bir yatırım ortamı oluşmasına katkıda bulunacağı ifade edildi.   

GENSED Yönetim Kurulu’nun, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı, T.C.Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, YEGM Genel Müdürlüğü ve EPDK Başkanlığı’na da ilettiği mektup şöyle: 

“Değerli Büyüklerimiz,

güneş enerjisi sektörünün gelişimine ve arz güvenliğine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) 25 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu tebliğ ile “yurtdışından temin edilecek güneş panelleri” yatırım teşviği kapsamından çıkarılmıştır.

GENSED olarak bizler, devletimizin enerji politikalarını desteklemekte ve yerli üretimin desteklenmesi konusundaki politikanın hayata geçirilmesi için üzerimize düşen katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Bununla birlikte, temsil ettiğimiz üyelerin çıkarlarını korumak sorumluluğu ve yükümlülüğü çerçevesinde, söz konusu Tebliğ değişikliğinin, öncesinde herhangi bir taslak metin yayınlanmaksızın yürürlüğe girmesi nedeniyle, sektörün bu duruma hazırlıksız yakalandığı ve yatırımcı başta olmak üzere, değer zincirinde yer alan üreticiden, uygulayıcı firmaya, ekipman tedarikçisine, bu tesislere kredi sağlayan/sağlayacak olanlara birçok kişi/şirketin ve bunların çalışanlarının olumsuz etkileyeceği ve hatta etkilemeye başladığı gerçeğini de siz değerli büyüklerimiz ve Devletimizin yetkilileriyle paylaşmak isteriz ve bu konuda yardımlarınızı talep etmekteyiz.

Unutulmamalıdır ki,

Ayrıca,

Halihazırda devam eden lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi projelerinde, sektör oyuncuları, yerli ve yabancı yatırımcılar yürürlükte bulunan mevzuata göre hareket etmiş ve yatırım planlarını yine bu mevzuatlara güvenerek yapmışlardır. Yine, yürürlükteki mevzuatlara güvenerek planlamalarını/hesaplamalarını/kar-zarar projeksiyonları yapmışlar, lisanslı proje ihalelerine girmişler ve katkı payı teklif etmişler, lisansız projelerle ilgili proje başvurusu yapmışlar/çağrı mektubu almışlardır. Halihazırda devam eden lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi projelerinde, teşvik unsuru gözetilerek planlamalar/hesaplamalar/kar-zarar projeksiyonları/ yatırım planları yapılmış, panellere ilişkin anlaşmalar gerçekleştirilmiş, sözleşmeler imzalanmış ve sahalarda çalışma bu doğrultuda başlamış durumdadır. Ancak, yapılan bu mevzuat değişikliği devam eden güneş enerjisi projeleri üzerinde ekstra ve öngörülemeyen ağır bir yükün oluşmasına ve proje maliyetlerinin yaklaşık %50 oranında artmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum sektörümüz adına ve Ülkemiz adına çok ciddi

2009 yılında kurulan ve bugün itibariyle sektörün önde gelen temsilcilerinden oluşan 150 adet üyesi bulunan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED); “güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretme, FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ (FVGS)” sektörü değer zincirindeki bütün paydaşların Türkiye’de ki sesi

olmaya ve

bir hakkın doğumu ve kazanılması ile ilgili olarak hukuk

kurallarında meydana gelebilecek değişikliklerin geçmişe değil, geleceğe etkili olması esastır. Yeni ortaya koyulacak bir hukuk kuralı vasıtasıyla, bireylerin geçmişte hukuka uygun yollardan elde etmiş oldukları hakların ortadan kaldırılmaması veya

zayıflatılmaması gerekir aksi "kazanılmış hak" kavramıyla çelişmektedir.

kayıplara yol açacak, bazı lisanslı ve/veya lisanssız projeler yapılamaz hale gelecek, sektör paydaşları projelerin devreye alınamayacak olmasından dolayı yapacakları yatırımlardan zarar edecek, işten çıkarmalar başlayacak ve ülke ekonomisi açısından da olumsuz sonuçlar ortaya çıkacaktır. Kaldı ki, bu durum sürecin Mahkeme boyutuna taşınmasına ve sektörün kilitlenmesine yol açabilecektir.

GENSED OLARAK TALEBİMİZ VE ÖNERİMİZ, Tebliğ’in, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak Proje başvuruları için geçerli olması ve uygulanmasıdır. Talebimizin kabul görmemesi durumunda ise, en azından yapılan değişikliğin sektörün tamamına vereceği olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için “Lisanssız Güneş Enerjisi Projeleri” bakımından 6 aylık bir geçiş süreci tanınmasını, Lisanslı Güneş Enerjisi Projeleri için ise de Lisanslı Projelerin tebliğin uygulama alanının dışına çıkartılmasını (tebliğin uygulanmasından muaf tutulmasını) talep etmekteyiz.

Hali hazırda devam eden, “Lisanssız Güneş Enerjisi Projeleri” bakımından 6 aylık bir geçiş sürecinin tanınması, sektörde yer alan firmalara, ithal ettikleri paneller, yatırım planlarının güncellenmesi, imzaladıkları anlaşmalar, yapmış oldukları ön ödemelere ve çalışanlarıyla ilgili değişik gibi çeşitli konularda “hazırlık için” çok büyük önem arz etmektedir. Bu sürecin, yerli üreticilerimiz açısından da, gelecek taleplere göre hammadde temini ve gelecek yüksek talebe karşı hazırlık yapmaları, müşterilerine verecekleri sözlerini tutmaları açısından da önemli olduğu ve ileride yaşanacak daha büyük sorunların ortadan kalkmasına aracılık edeceğine inanmaktayız.

Bu sayede hem daha önce yürürlükte olan yönetmeliklere göre yatırımlarına başlamış yerli ve yabancı yatırımcılar planlı bir şekilde ilerleyen süreçlerde bir sürprizle karşılaşmamış olacaklar hem de ülkemiz yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam edecektir. Şu an üyelerimizden birçoğu Ülkemizde yatırım yapılması için yerli ve yabancı yatırımcıları davet etmekteler ve/veya ikna etmekteler ve önemli gelişmeler kaydetmektedirler.

Bunların da sekteye uğramaması için tanınacak bu süre son derece faydalı olacaktır.

“Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak Proje başvuruları için geçerli olması” talebimizin; bu talebimizin kabul olmaması durumunda ise “Lisanssız Güneş Enerjisi Projeleri” bakımından geçiş süreci tanınması, Lisanslı Güneş Enerjisi Projeleri için ise muafiyet tanınması” yönündeki Talebimizin ve önerimizin kabulü halinde, sektörümüze, ülkemizin değerli yatırımcılarına, üreticilere, uygulama firmalarına ve sektörümüzden dolaylı gelir desteği sağlayan diğer firmalarına ve bu firmaların tüm çalışanlarına, çok büyük destek verilmiş olacaktır. Arzu edilirse, GENSED’ in, her MW’ lık uygulamada değer zincirinde olan üreticiler, çalışan sayıları, istihdama ve cari açığa katkıları hakkında daha fazla bilgi paylaşabileceğini ve bu konuda detaylı bir sunum yapabileceğimizi de belirtmek isteriz.

Güneş Enerjisi Sektörüne ve sektör paydaşlarına verdiğiniz destek için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

GENSED YÖNETİM KURULU”

 
Önceki ve Sonraki Haberler