1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Gün Öncesi Piyasası Teklifleri düzenlendi

Gün Öncesi Piyasası Teklifleri düzenlendi

Enerji Günlüğü - Gün öncesi piyasasına sunulan alış ve satış tekliflerinin yapısı, içeriği ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Enerji...

Gün Öncesi Piyasası Teklifleri düzenlendi

Enerji Günlüğü - Gün öncesi piyasasına sunulan alış ve satış tekliflerinin yapısı, içeriği ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. 

Buna göre, Gün öncesi piyasasına sunulan saatlik alış satış tekliflerinin, blok alış satış tekliflerinin ve esnek satış tekliklerinin yapısına, sunulan tekliflerin değerlendirilmesine ve fiyatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SAATLİK ALIŞ-SATIŞ TEKLİFLERİ

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları, bir sonraki günün her saati için, saatlik aktif elektrik enerjisi alış-satışına ilişkin saatlik alış-satış tekliflerini, Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirecekler. Gün öncesi piyasasına sunulan her bir saatlik alış-satış teklifi; alış ve satış yönünde ayrı ayrı olmak üzere en fazla 32 fiyat seviyesinden oluşan fiyat-miktar ikililerinden oluşacak.

Gün öncesi piyasasına katılan bir piyasa katılımcısının her bir fiyat seviyesi için geçerli tek bir saatlik alış ya da satış teklifi bulunabilecek. Gün öncesi piyasasına katılan bir piyasa katılımcısının aynı fiyat seviyesi için geçerli hem saatlik alış teklifi, hem de saatlik satış teklifi bulunamayacak.

Bir saatlik teklifteki fiyat-miktar ikilileri arasında kalan kısım optimizasyon modeli tarafından lineer interpolasyonla doldurulacak.

BLOK TEKLİFLER

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları, bir gün sonrası için, birden fazla ardışık saat için geçerli aktif elektrik enerjisi alış ya da satışına ilişkin blok alış-satış tekliflerini, PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirecekler.

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları, bir günün aynı ya da farklı zaman dilimlerini kapsayan birden fazla blok teklif sunabilecekler. Blok teklifler ardışık tam saatlerden meydana gelir. Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarının teklif verebilecekleri bloklar, Sistem İşletmecisi tarafından belirlenip,  Piyasa İşletmecisi tarafından uygulanacak. Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilebilecek, ancak bu şekilde tanımlanacak olan blok tekliflerin en az 4 saatlik bir zaman dilimini kapsaması esas olacak. Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir günde toplam en fazla 50 adet blok teklif verebilecekler.

En fazla üç adet blok teklif için geçerli olmak üzere blok teklifler arasında ilişki kurulabilecek. Bu şekilde birbiri ile ilişkilendirilen üç blok tekliften ilki tek başına kabul edilebilirken, ikincisi ilkinin kabul edilmesi şartına bağlı olarak, üçüncüsü ise ilk ikisinin kabul edilmesi şartına bağlı olarak kabul edilecek. Bu şekilde birbiri ile ilişkilendirilmiş olan blok tekliflerin tamamının alış ya da satış blok teklifi olması ve aynı satış portföyü ve teklif bölgesi ile ilişkili olması esas olacak.

ESNEK SATIŞ TEKLİFLERİ

Esnek satış teklifleri, saatlik alış-satış tekliflerinden ayrı olmak üzere, belirli bir saat ile ilişkili olmayan saatlik satış teklifleridir. Esnek satış teklifi ya tamamen reddedilir ya da tamamen kabul edilir. Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları, bir gün sonrası için en fazla 10 adet esnek satış teklifini PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisine bildirebilecekler.

Tüm teklif bölgeleri için, saatlik alış-satış teklifleri, blok teklifler ve esnek teklifler en yüksek günlük toplam fazlayı elde edecek şekilde değerlendirilerek KPTF ve eşleşme miktarları belirlenecek.

Bu usul ve esaslar 1 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girecek.

Önceki ve Sonraki Haberler