1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. Güneş hücresi ithalatı gözetim gümrük değeri 85 dolar oldu

Güneş hücresi ithalatı gözetim gümrük değeri 85 dolar oldu

Modüler olmayan güneş hücrelerinin ithalatında gözetim uygulanması için belirlenen azami birim gümrük kıymeti 60 dolardan, 85 dolara yükseltildi.

Güneş hücresi ithalatı gözetim gümrük değeri 85 dolar oldu

Enerji Günlüğü - Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücrelerin ithalatında gözetim uygulanması için belirlenen birim gümrük kıymeti 60 dolardan, 85 dolara yükseltildi. 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2023/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından, 04 Haziran 2024 tarihinde yürürlük kazanacak şekilde yayımlandı.

Tebliğ uyarınca 04 Haziran 2024 tarihinden itibaren birim gümrük kıymeti 85 dolar/kg’ın altında olan ve bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş, 8541.42.00.00.00 GTİP kodlu fotovoltaik hücrelerin ithalatında gözetim uygulaması yapılacak. Daha önceki Tebliğ’de gözetime tabi tutulacak güneş hücreleri için azami birim gümrük kıymeti, 60 dolar/kg olarak bildiriliyordu

Önceki Tebliğ’de geçerli olan diğer tüm hükümler yine geçerli olmaya devam edecek. Buna göre birim gümrük kıymeti değeri yükseltilen söz konusu fotovoltaik hücreler ancak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek ve ilgili gümrük idaresi, gözetim belgesini sorgulayacak.  

Gözetim belgeleri 6 ay boyunca geçerli olacak. Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığının internet sayfasından elektronik imzayla veya e-Devlet üzerinden yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilecek. 

Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmeyecek.

İlgili Haberler