1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. GÜYAD: Güneş ihalelerine sadece deneyim sahipleri katılsın

GÜYAD: Güneş ihalelerine sadece deneyim sahipleri katılsın

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) YEKA GES-3 ihalelerinde gerçekçi fiyat oluşumu ve sonucunda yapılabilirliğin sağlanması bakımından gerekli deneyim ve yeterlilikler aranmasını istedi.

GÜYAD: Güneş ihalelerine sadece deneyim sahipleri katılsın

Enerji Günlüğü - Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) YEKA GES-3 ihalelerinde gerçekçi fiyat oluşumu ve sonucunda yapılabilirliğin sağlanması bakımından gerekli deneyim ve yeterlilikler aranmasını istedi. 

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) sonbaharda gerçekleştirilecek YEKA GES ihalelerine ilişkin sektör temsilcileri ve finans kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkan şartname ve sözleşme taslağına ilişkin değişiklik taleplerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e iletti. 

GÜYAD Başkanı Cem Özkök, konuya ilişkin değerlendirmesinde ihale şartnamesinin 3.2.2. maddesinde geçen “3.2.2. Yarışmacı’da mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmaz” ifadelerine dikkat çekti ve “İhalede gerçekçi fiyat oluşumu ve sonucunda yapılabilirliğin sağlanması bakımından bu hüküm kaldırılarak gerekli deneyim ve yeterlilikler aranmalı” dedi. 

Özkök'ün verdiği bilgilere göre GÜYAD'ın talepleri şöyle: 

►Gerçekçi fiyat oluşumu için eskalasyon yönteminde verilmiş olan PTF üst limitinin kaldırılması,

►İhaleyi kazananın kuracağı her bir GES için belirleyeceği en az 2 (iki) adet Aday YEKA’yı Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde Genel Müdürlüğe önermesi süresinin önceki YEKA’larda da olduğu gibi 90 gün olarak değiştirilmesi,

►Aday YEKA’ların en az birinin Genel Müdürlük tarafından YEKA olarak ilan edilememesi halinde Kazanan Firmanın kusuru yoksa Sözleşme feshedilse bile teminat irat kaydedilmemesi,

►Yüzde 3 ve yüzde 10 artış ve eksilişlerin nasıl formülize edileceğine dair açıklayıcı bir hüküm getirilmesi,

►İhale sürecine başvuran firmaların iş ve işlemleri ile ilgili planlama yapabilmeleri için “Genel Müdürlük’ün, Aday YEKA’ların YEKA olarak kullanımını ve kaynak verimliliğini etkileyecek farklı türden imar düzenlemelerinin yapılmaması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmesi ve uygun bulunan Aday YEKA’ların YEKA olarak Resmi Gazete’de ilan edilmesine yönelik işlemleri Yarışmayı Kazanan’ın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde gecikmeye sebebiyet vermeyecek şekilde tamamlaması” şeklinde bir düzenleme yapılması, 

Benzer şekilde yarışma usulü ve sonuçlandırılması için “Yönetmelik ve Şartname’de, Yarışma usulü ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde komisyon tarafından usul belirlenir. Yarışma sonrasında düzenlenen komisyon tutanağı, Yönetmelik gereğince Bakan Onayı’na sunulur. Yarışma, Bakan Onayı ile sonuçlandırılması” şeklinde bir düzenleme yapılması,

►İhalede gerçekçi fiyat oluşumu ve sonucunda yapılabilirliğin sağlanması bakımından gerekli deneyim ve yeterlilikler aranması,

►Karbon gelirleri ile ilgili açık düzenleme yapılması ve bu gelirler sözleşme kapsamı dışında tutulmaması.

Özkök, söz konusu şartnameyle ilgili diğer değişiklik taleplerini ise şu şekilde sıraladı: 

“Malumları olduğu üzere bağlantı bölgeleri içindeki Trafo kapasitelerinin bulunduğu yerler gerçek anlamlı maliyet çalışması ve doğru fiyatlandırma oluşması için son derece önem arz etmektedir Hal böyle olunca Ek-1’de belirtilen Bağlantı Bölgelerinde GES kurulması amacıyla TEİAŞ trafoları ve münhal kapasiteleri ile ilgili bilgilerin şartname alanlarla paylaşılması talep edilmektedir. Tüm bunlara ilaveten bankaların Konut Sektörüne verdiği uzun vadeli düşük faizli TL kredi gibi GES yatırımları için özel hükümlere tabi bir kredi paketi hazırlanmasının ucuz, yerli ve milli enerjiye sahip olabilmemizin mihenk taşı olduğu düşünülmektedir. Bu minvalde gerekli girişimlerde bulunulması ayrıca talep edilmektedir.” 

İlgili Haberler