1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. İzmir’de atıktan elektrik üretim işi ihale edilecek

İzmir’de atıktan elektrik üretim işi ihale edilecek

Enerji Günlüğü – İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu ve deponi gazından elektrik enerjisi...

İzmir’de atıktan elektrik üretim işi ihale edilecek

Enerji Günlüğü – İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu ve deponi gazından elektrik enerjisi üretilmesi işini ihale edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu ve deponi gazından elektrik enerjisi üretilmesi işini ihale edeceğini duyurdu.

Buna göre, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı’nda bulunan 913 parsenl numaralı ve 1174 parsel numaralı toplam 31.626 metrekarelik alandaki taşınmazların kiralanması, bu taşınmazların üzerine yenilenebilir enerji kaynağından elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması ve tesisin 15 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilecek. İşletme süresince kira bedeli ile enerji üretiminden elde edilen gelir üzerinden pay ödenecek. İşin süresi içerisinde sahanın rehabilitasyonun yapılması ve çöplerin serilmesi, sıkıştırılması, örtülmesi işi yaptırılacak.

Teklifler, 19.04.2018 tarihinde saat 12:00’ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne verilecek. İhale dokümanı ise 2 bin TL karşılığında yine aynı adresten temin edilebilecek. İhale, 19.04.2018 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası’nda kapalı teklif usulü ile yapılacak. İstekliler, Katı Atık Değerlendirme Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edebilir ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile aynı adrese ulaştırabilirler.

Kira bedeli, tesisin işletmeye alınmasından itibaren peşin olarak, 3 ayda bir idareye ödenecek. İdare payı ise tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren her 3 ayda bir ayın ilk 5 günü içinde ödenecek. Taşınmazların yıllık kira bedeli 76.200 TL. İhale içi tahmin edilen bedel 72.137.568 TL olurken geçici teminat miktarı ise 2.164.127 TL olarak belirlendi.

Önceki ve Sonraki Haberler