1. YAZARLAR

  2. Selçuk OKTAY

  3. Keynes de özelleşti
Selçuk OKTAY

Selçuk OKTAY

Yazarın Tüm Yazıları >

Keynes de özelleşti

1929`da dünya ekonomisi ciddi bir buhrana girdiğinde Keynes`in ekonomi doktrini, hakimiyetini ilan etmişti.

Çok kaba hatlarıyla Keynes azalan talep eğrisini yukarıya çekmek için devlet yatırımlarının artırılması gerektiğini ifade ediyordu.

Devletin harcama yapacağı işler esas itibariyle altyapı yatırımlarından oluşuyordu. Yani kamusal karakteri ağır basan demiryolu, enerji santrali, enerji iletim hatları, otoyol, limanlar vs...

İsterseniz siz buna, son yıllarda sık sık eleştiri konusu olan belediyelerin sokaklardaki kaldırım taşlarını ikidebir değiştirmek gibi istihdam ve/veya rant yaratıcıetkinliklerini de ekleyebilirsiniz...  

Her neyse, konumuza dönelim. Keynes`in yıllar evvel koyduğu politikalar dizisi içinde bulunduğumuz dönem için de geçerliliğini koruyor. Ama farklı şekilde...

McKinsey`in yaptığı projeksiyonlara göre küresel olarak 2030 yılına kadar 57 trilyon dolarlık altyapı yatırımına gereksinim var.

Bu yatırımların en büyük dilimini otoyolların inşaatı oluşturuyor. Buna göre bu ülkelerde 16.6 trilyon dolarlık otoyol yatırımına ihtiyaç var.

Otoyolların ardından en büyük yatırım kalemini enerji oluşturuyor. Dünyada enerjiye 2030 yılına kadar 12.2 trilyon dolar harcama yapılması öngörülüyor.

Bununla birlikte başta enerji olmak üzere bu altyapı kalemlerinin finasmanı için uygun bir ortam olduğunu söylemek zor.

Küresel bankalar ve finans kuruluşları risk alma konusunda çekingen. Çin, elinde biriken rezervlerle bu ihtiyaçlarını karşılamaya en yakın ülkelerin başında geliyor.

Fakat enerji alanında dikkat çeken finansman örnekleri de yok değil. Blackstone`un Uganda`da 900 milyon dolarlık bir hidroelektrik santraline finansman sağlaması bu örneklerin başında geliyor.

Başta enerji alanı olmak üzere, finansman kuruluşları dışında bu tip farklı örneklerin ortaya çıkacağı bir döneme giriyoruz.

Sonuçta enerjide bahsi geçen ülkeler açısından 12.2 trilyonluk bir yatırım hacmi var ve bu hacmin tek bir aktör tarafından karşılanması zor.

Keynes`in sözü yine geçerli. Ama bu kez sadece kamu değil, yatırımcılar da altyapı yatırımları konusunda devrede.

Önceki ve Sonraki Yazılar