1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Kocaeli Üniversitesi alternatif yakıtlar geliştirecek

Kocaeli Üniversitesi alternatif yakıtlar geliştirecek

Enerji Günlüğü - Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulan Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçlarına,...

Kocaeli Üniversitesi alternatif yakıtlar geliştirecek

Enerji Günlüğü - Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulan Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre merkezin amacı ve faaliyet alanları şöyle:
a) Türkiye’nin enerji ithalatı ihtiyacını azaltmak ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak, bilim, teknoloji ve sanayi alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak.
b) Otomotiv sanayinde ve enerji endüstrisinde kullanılan/kullanılması hedeflenen biyodizel, biyogaz, metanol, etanol, hidrojen, bor ve benzeri alternatif yakıtların standartları sağlayacak şekilde üretilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapmak.
c) Standartlara uygun olarak üretilen yakıtların pilot tesislerde üretimini, kullanıldığı sistemin performans ve emisyonlarına etkisini araştırarak, endüstriyel kurum ve kuruluşlar ile üniversite arasında işbirliği oluşturmak.
ç) Üniversitenin Ar-Ge ve uygulamayı hedefleyen yaklaşımını esas alarak, disiplinler arası eş güdüm ve işbirliği sağlayıp alternatif yakıtların araştırılması-geliştirmesi ve uygulanması üzerine odaklanmış geniş bir altyapı oluşturulmasını sağlamak.
d) Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün veya sürecin üretim aşamasına gelmesi için gerekli donanım, sistem ve özellikleri belirlemek, öncü tesisler kurmak.
e) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak.
f) Üretim ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve denetimine, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak.
g) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek.
ğ) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için maddi destek sağlamaya çalışmak.
h) Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalara öncelik vermek üzere alternatif yakıtlar üretim süreçleri ve geliştirilmesi ile ilgili araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.
ı) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkân hazırlamak, öneriler geliştirmek.
i) Bilim ve teknoloji alanında tanınmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Önceki ve Sonraki Haberler