1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Kömür madenlerine istihdam desteği

Kömür madenlerine istihdam desteği

Madenlerde maliyet artışlarını dengelemeyi ve istihdamı desteklemeyi amaçlayan destekleme tebliği yayınlandı.  

Kömür madenlerine istihdam desteği

Enerji Günlüğü - Madenlerde maliyet artışlarını dengelemeyi ve istihdamı desteklemeyi amaçlayan destekleme tebliği yayınlandı.  

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ; linyit ve taşkömürü de dahil olmak üzere, maden işletmelerinde yükselen maliyetlerin işletme üzerindeki yükünü hafifletmeyi ve istihdam sağlamayı amaçlayan desteklemelerin, usul ve esaslarını belirliyor. 

HANGİ İŞLETMELER YARARLANABİLECEK?
Buna göre desteklemelerden aşağıdaki durumlara uyan işletmeler yararlanabilecekler. 

  • IV. Grup madenlerden “Linyit” veya “Taşkömürü” ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemi ile üretim ve/veya hazırlık yapan işletmeler.
  • Sahalarında yer altı üretim ve/veya hazırlık faaliyetlerini kendilerince yapan özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahipleri.
  • 11/9/2014 tarihi itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 4735 sayılı Kanun kapsamında devam eden sözleşmelere göre çalışan işletmeler.
  • 11/9/2014 tarihi itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 3213 sayılı Kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile çalışan işletmeler.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak,  11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılar. 

Destekleme miktarı hesaplanırken; tüvenan kömür üretim miktarı ile yeraltı ve yerüstü çalışanların aylık yevmiye sayısı üzerinden randıman hesabı yapılacak. Ayrıca yeraltı yevmiye sayısına da aylık bazda destek ödenecek. 

KÖMÜR BAZ FİYATLARI

Tebliğe göre linyit üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen ay için, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) tarafından ELİ İşletme Müdürlüğünce üretilen ve satışa sunulan 0,5-10 mm ve 10-18 mm kömür fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınacak.

Taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri tarafından destek ödemesi talep edilen ay içinse, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmiş olan TTK Ortalama Kömür Satış Fiyatı dikkate alınacak.

Faaliyet durdurma ve başlatma tarihleri arasında destekleme ödemesi hesaplanmayacak ve ödeme yapılmayacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler