1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Lisanssız GES’ler MW başına 15 dönüm kullanacak

Lisanssız GES’ler MW başına 15 dönüm kullanacak

Öztüketim amaçlı elektrik üretmek isteyen ancak arazi bulamayan işletmeler, Hazine arasizine lisanssız santral kurabilecek.

Lisanssız GES’ler MW başına 15 dönüm kullanacak

Enerji Günlüğü - Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak isteyen sanayiciler, Hazine arazilerine bu tesisleri kurabilecek. Lisanssız GES'lere MW başına en fazla 15 dönüm tahsis edilebilecek.  

412 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Yeni düzenleme tüketim amacının dışına çıkarak lisanssız elektrik üreten tesislere yönelik düzenlemelerden biri olarak dikkat çekti.

Tebliğe göre;… 

  • Maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri,
  • Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
  • Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler ve 
  • Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ya da kullanma izni verilmesi için başvuru yapabilecekler. Ancak mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler Tebliğ kapsamında herhangi bir başvuruda bulunamayacaklar. 

LİSANSLI TESİSLERE ARAZİNİN BİR KISMINDA LİSANSSIZ ÜRETİM İZNİ

Lisanssız elektrik üretimi dışında diğer amaçlarla irtifak hakkı ya da kullanma izni alan yatırımcılar, söz konusu arazinin bir kısmında lisanssız elektrik üretimi için de başvurabilecekler. 

Yatırımcı, bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak isterse, tüketim tesisiyle aynı bölgede bulunma şartı aranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinin sınırları içinde bulunması gerekecek. 

Tebliğ kapsamında Büyük Ova Koruma Alanı dışında başvuru hakkına sahip olanlara ve Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece aşağıdaki kişi ve kuruluşlara irtifak hakkı veya kullanma izni verilebilecek.

  • Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler
  • Maden veya jeotermal işletme ruhsatlı alanlarda ruhsat sahipleri
  • Tesiste kullanılacak atıkların “biyokütle” olarak tanımlanmış olması ve atık bertaraf sorumluluğunun kamu kurum ve kuruluşuna ve tesisin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliğine ait olması şartıyla, belediye atıkları olarak sınıflandırılan atıklarla kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen tesislerden ortaya çıkan atıklar ve/veya arıtma çamurlarının kullanılacağı tesisler için kamu kurum ve kuruluşları.

LİSANSSIZ GES’LER MW BAŞINA AZAMİ 15 DÖNÜM KULLANACAK

Tebliğ kapsamında yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenecek. 

Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilecek.

HAK SAHİPLERİ YENİ SÖZLEŞME İSTEYEBİLECEK

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izinlerine ilişkin olarak hak sahiplerinin talebi olursa, sözleşme hükümleri yeni Tebliğe uyarlanacak.

Yeni Tebliğ, anı konuya düzenleme getiren 362 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğini, tümüyle yürürlükten kaldırdı.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler