1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. MİGEM ve PİGM birleşti!

MİGEM ve PİGM birleşti!

Enerji Günlüğü - Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleşerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü oldu. Yayınlanan...

MİGEM ve PİGM birleşti!

Enerji Günlüğü - Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birleşerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü oldu. 

Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ve 3212 sayılı maden kanununa eklenen maddeler çerçevesinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) birleştirildi. Buna göre yeni ismi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) olan kurumun bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak, haczedilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak. 

MİGEM ve PİGM'in  çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, Genel Müdürlüklerin kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personel, KHK'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla MAPEG'e devredilmiş sayılacak. 

Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ve KHK'nin yayınlanmasından  itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak. 

Enerji Günlüğü 

Önceki ve Sonraki Haberler