1. HABERLER

  2. PETROL

  3. MTA Oruç Reis gemisi işbaşı eğitim hizmeti alacak

MTA Oruç Reis gemisi işbaşı eğitim hizmeti alacak

MTA Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi 2B/3B sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmeti satın alacak. 

MTA Oruç Reis gemisi işbaşı eğitim hizmeti alacak

Enerji Günlüğü – MTA Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi 2B/3B sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmeti satın alacak. 

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi’nde sismik operasyon ve işbaşı eğitim hizmeti satın almak üzere açık usulde ihale yapacak. 

Sözleşmenin imzalanmasının ardından MTA’nın vereceği işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 10 takvim günü içinde MTA ve üstlenici arasında işyeri teslimi tutanağı imzalanacak. Eğitim hizmeti; 365 takvim günü sürecek ve bu süre işyeri tesliminden itibaren başlayacak. 

İhale 28 Mayıs 2019 günü, saat 10.30’da MTA Genel Müdürlüğü, toplantı salonlarında yapılacak. 

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 50 TL karşılığında, aynı
adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü kadar geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler