1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. NGS’lerin piyasaya entegrasyonu düzenleniyor

NGS’lerin piyasaya entegrasyonu düzenleniyor

EPDK NGS’lerin de piyasaya entegrasyonunu amaçlayan düzenlemeler getiriyor. Bu kapsamda Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. 

NGS’lerin piyasaya entegrasyonu düzenleniyor

Enerji, Günlüğü - EPDK NGS’lerin de piyasaya entegrasyonunu amaçlayan düzenlemeler getiriyor. Bu kapsamda Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik yönetmelikle ilgili bazı kavramları yeniden tanımladı ve “Piyasa Katılımcılarının Kayıt Zorunluluğu” başlıklı 17. maddesine eklenen hükme göre nükleer güç santrallerinin kabul öncesi test döneminde üretilen elektrik enerjisinin dengeleme mekanizması ve uzlaştırma uygulamalarına katılması, söz konusu üretim tesisinin veya üretim tesisinin ünite veya ünitelerinin ön kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gerçekleşecek. 

Nükleer güç santrallerinde test döneminde olan ünite/ünitelerle ticari işletmeye girmiş ünite/ünitelerin uzlaştırma hesaplamalarının ayrı ayrı yapılmasını teminen söz konusu ünite/üniteler aynı tüzel kişilik altında farklı kategoriler olarak kaydedilecek ve oluşturulan kategoriler için tüm uzlaştırma işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirilecek. 

“Gün öncesi piyasası tekliflerinin bildirilmesi ve teyit edilmesi” başlıklı 57 maddeye de bir hüküm eklendi. Buna göre piyasa katılımcıları tarafından gün öncesi piyasasına bildirilebilecek azami alış ve satış miktarları Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanan Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem uyarınca hesaplanacak. Piyasa katılımcısının bu miktarları aşan teklif sunması durumunda, söz konusu Yöntem uyarınca piyasa katılımcısına ait tüm teklifler Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) aracılığıyla iptal edilecek.

KARŞILIĞI OLMAYAN PİYASA İŞLEMLERİ
57 maddeye ilave edilen 57/A maddesine göre ise piyasa işletmecisi tarafından karşılığı olmayan piyasa işlemi yaptığı tespit edilen piyasa katılımcıları hakkında uygulanacak avans alacağının bloke edilmesine ve diğer işlemlere ilişkin hususlar Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenecek. Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntem, Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanacak ve internet sitesinde yayımlanacak. Piyasa İşletmecisi, Kurum tarafından anılan Yöntemde gerek görülen geliştirme ve değişiklikleri kendisine tanınan süre içerisinde tamamlayacak. 

Ayrıca İthalat ve ihracata ilişkin uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimleri, sistem işletmecisi ve ilgili piyasa katılımcısının piyasa işletmecisine ayrı ayrı yapacakları mutabık kalınmış ikili anlaşma bildirimlerini içeren değişiklik talepleri doğrultusunda güncellenecek. Karşılığı olmayan piyasa işlemi niteliğindeki ikili anlaşma bildirimleri yöntem kapsamında iptal edilecek.

YÜK ALMA VE YÜK ATMA TEKLİFLERİNİN BİLDİRİMİ
Dengeleme güç piyasasına katılan piyasa katılımcıları, dengeleme güç piyasası kapsamındaki dengeleme birimi bazında, bir gün sonrası için geçerli olmak üzere azami yük alma ve yük atma hızları dikkate alınarak 15 dakika içinde gerçekleştirebilecekleri üretim/tüketim artış ya da azalmalarına ilişkin saatlik yük alma ve yük atma tekliflerini, teklif fiyatlarını ve teklif miktarlarını içerecek şekilde, her bir teklif bölgesi ve ilgili günün her saati için, PYS aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirecekler. İlgili teklif miktarlarının Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamındaki primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü rezerv miktarlarına karşılık gelen kapasite hariç tutularak bildirilmesi esas olacak.

Dengeleme güç piyasasına sunulan tekliflerde, sunulan teklifin yapısı ile uyumlu olacak şekilde, ilgili dengeleme birimine ait teknik olarak gerçekleştirilebilecek tüm kapasitenin teklif edilmesi esas alınacak.

GÜN ÖNCESİ BLOK TEKLİFLERİN SUNUMU
EPDK, Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da yayımladı. 

Değişikliğe göre, gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcıları bir günün aynı ya da farklı teklif zaman aralıklarında birden fazla blok teklif sunabilecekler.

Piyasa katılımcılarına piyasa yönetim sistemi aracılığıyla kendi blok tekliflerini tanımlama hakkı verilecek. Katılımcılar günde en fazla 50 kez blok teklif verebilecekler ve bu blok teklifler en az 3 saatlik bir zaman dilimini kapsayacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler