1. HABERLER

  2. NÜKLEER

  3. Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sistemi devrede

Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sistemi devrede

NDK, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sisteminin usul ve esaslarını belirledi. 

Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Sistemi devrede

Enerji Günlüğü - NDK, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sisteminin usul ve esaslarını belirledi. 

Ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemi çerçevesinde uyulacak usul ve esasları anlatan Nükleer Güvence Yönetmeliği, Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, tesisleri ve tesis dışı yerleri; nükleer maddeleri; nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeleri; nükleer yakıt çevrimine yönelik planları ve araştırma geliştirme faaliyetlerini; kaynak madde çıkarma ve işleme faaliyetleri yapan, nükleer madde bulunduran, kullanan, depolayan, işleyen, üreten, devreden, ithal veya ihraç eden, nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler ile ilgili faaliyet yürüten gerçek veya tüzel kişileri kapsıyor. 

Türkiye’den transit geçirilen ve yabancı ülkelere ait nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemeler Yönetmeliğin kapsamı dışında kalıyor. 

Yönetmelik uyarınca Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, başta nükleer maddelerle ilgili her türlü teknik detaylar ile bu maddelerin işlenmesinde kullanılan malzemelerin teknik özellikleri olmak üzere, faaliyetleriyle ilgili birçok konuda düzenli olarak bildirimlerde bulunmaları gerekiyor. 

Yönetmelik nükleer maddelerin ve nükleer maddeleri işlemede kullanılan her türlü envanterin devredilmesiyle ilgili usul ve esasları da kurallara bağlıyor. Yönetmelik, Kurul’un, Yönetmelik kapsamında gerçekleştireceği denetimler ile aykırılıklar karşısında uygulanacak yaptırımlar hakkında da hükümler getiriyor. 

Önceki ve Sonraki Haberler