1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Ön proje sunma termini 2019 için güncellendi: 31 Aralık 2019

Ön proje sunma termini 2019 için güncellendi: 31 Aralık 2019

Enerji Günlüğü – EPDK, önlisans sahiplerinin inşaata başlaması için gereken ön proje sunma terminini 31 Aralık 2019 olarak belirledi.Enerji Piyasası...

Ön proje sunma termini 2019 için güncellendi: 31 Aralık 2019

Enerji Günlüğü – EPDK, önlisans sahiplerinin inşaata başlaması için gereken ön proje sunma terminini 31 Aralık 2019 olarak belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yaptığı değişiklikle; önlisanslı tesislerin inşaatının başlaması için gereken şartlardan biri olan ön proje sunum terminini 2019 yılı için güncelleyerek 31 Aralık 2019 olarak belirledi. 

Yönetmelik değişikliği; önlisans sahiplerinin tesis inşaatına başlayabilmek için yapması gerekenlerden biri olan proje veya kat’i proje onayının alınması yerine, ön proje onayının sunulabileceği nihai tarihi bildiren Geçici 26 maddedeki “31 Aralık 2018” tarihi “31 Aralık 2019” olarak değiştirildi. 

Böylece aynı hüküm 2019 yılı için de geçerlilik kazandı. Buna göre değiştirilen maddenin yeni hali ile atıf yaptığı madde aşağıdaki gibi oldu.

“GEÇİCİ MADDE 26 – (Ön proje onayı) (1) Bu Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir.”

“MADDE 17 – (Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler)

(1) Önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlamakla yükümlüdür:

c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje onayının alınması.”

Önceki ve Sonraki Haberler