OSD’den elektrikli araçlara geçişi hızlandıracak önlemler!

OSD Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlara geçiş için bazı yapısal iyileştirmelerin yapılması gerektiğini ve tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini açıkladı.

OSD’den elektrikli araçlara geçişi hızlandıracak önlemler!

Enerji Günlüğü - OSD Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlara geçiş için bazı yapısal iyileştirmelerin yapılması gerektiğini ve tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini açıkladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli araçlara geçiş sürecinde sadece ana sanayinin değil, değer zincirinin tüm halkalarının bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğinin önemine dikkat çekerek, bu alanda rekabetçiliğin korunması için yapısal konuların çözülmesi ve tüm paydaşların değişim sürecinde ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. OSD olarak bu süreçte alınması gereken önlemleri kamu yönetimi ile sürekli paylaştıklarını belirten Yenigün, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı: “Yerli üretim rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesi, üretim rekabetçiliğinin artışı için yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, veri ekonomisi mevzuatının oluşturulması, test altyapısının oluşturulması, yeni yatırımların ülkemize çekilmesi için yatırım teşvik mevzularında iyileştirme yapılması ve yatırımlara ilişkin vergi indirimlerinin daha makul süreler içinde kullanılabilmesi, şarj şebekesi ve elektrik fiyatlandırması konusunda ulusal yaklaşım oluşturulması.”

OTOMOTİV EKO-SİSTEMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE

Otomotiv eko-sisteminin hali hazırda önemli bir dönüşüm sürecinde olduğuna dikkat çeken Yenigün, “Elektrikli araçlar da bu dönüşüm sürecinde önemli adımlardan biri. Otomotiv ana sanayinin rekabetçiliğini etkileyecek en önemli konu tedarik sanayiinin eko-sistemdeki bu dönüşümde ne şekilde evrileceği. Öte yandan elektrikli araçlar dediğimizde, batarya ve batarya yönetim sistemleri konusu rekabetçiliği etkileyecek konular olarak ön plana çıkıyor. Batarya üretimi alanında yapılacak yatırımlar ve yazılım konusunda ülkemizin kendisini geliştirme hızı, sanayimizin yerlilik oranlarında ve rekabetçiliğinde belirleyici olacak” dedi. 

EMİSYONUN DOĞRU ÖLÇÜMÜ ÖNEMLİ

Elektrikli araçlara geçişte en önemli etkenlerden biri olan çevre konusuna da değinen Haydar Yenigün, bir aracın ömrü boyunca gerçekleşen emisyon salımının daha doğru bir şekilde ölçülebilmesi için elektriğin üretim sürecindeki emisyon salınımlarını da dikkate alacak şekilde yakıt çıkarma, üretme ve nakliyesini de göz önünde bulunduran “Kuyudan Tekerleğe” (Well-to-Wheel) yaklaşımına bakılmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Sadece aracın kullanım sürecindeki çevreye etkisine bakıldığında; elektrikli araçların daha az kirletici etkiye sahip olduğunu belirten Yenigün, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ancak elektrik üretiminin fosil yakıtlarla gerçekleştirilmesi durumunda araç kullanımında yaratılan pozitif katkı azalıyor. Öte yandan, ömrünü tamamlayan bataryaların atık yönetimi de elektrikli araçların çevre üzerinde yaratacağı ekstra bir yük. Elektrikli otomobillerin çevreye etkisini beklenildiği şekilde olumlu seviyede tutabilmek için, elektrik üretiminin ve batarya atık yönetiminin çevre bilinci çerçevesinde sürdürülmesi kritik öneme sahip.” 

 

Önceki ve Sonraki Haberler