1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Petrol, LPG ve doğal gaz lisans bedelleri arttırıldı

Petrol, LPG ve doğal gaz lisans bedelleri arttırıldı

Enerji Günlüğü - 2017 yılında petrol, LPG ve doğal gaz piyasalarında alınacak lisans bedelleri belirlendi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),...

Petrol, LPG ve doğal gaz lisans bedelleri arttırıldı

Enerji Günlüğü - 2017 yılında petrol, LPG ve doğal gaz piyasalarında alınacak lisans bedelleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasında, sıvılaştırılmış petrol gazları(LPG), piyasasında ve doğal gaz piyasasında 2017 yılında uygulanacak lisans bedellerini belirledi. İlgili kararlar 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

PETROL LİSANS BEDELLERİ

Petrol Piyasası Kanunu'nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca 2017 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri şu şekilde belirlendi:

Lisans alma bedeli: Rafınerici lisansı için 521.000- (beşyüzyirmibirbin) TL, Dağıtıcı lisansı için 376.500- (üçyüzyetmişaltıbinbeşyüz) TL, Depolama lisansı için 22.500- (yirmiikibinbeşyüz) TL, İletim lisansı için 22.500- (yirmiikibinbeşyüz) TL, İhrakiye teslimi lisansı için 22.500- (yirmiikibinbeşyüz) TL, İşleme lisansı -Petrokimya için 22.500- (yirmiikibinbeşyüz) TL, -Biyodizel için 7.700- (yedibinyediyüz) TL, Madeni yağ lisansı için 74.600- (yetmişdörtbinaltıyüz) TL, Serbest kullanıcı lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, Taşıma lisansı - Demiryolu için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, - Denizyolu için gemi başına 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, Bayilik lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, 

Lisans sureti 1.500- (binbeşyüz) TL, 

Lisans tadili: Rafinerici lisansı için 10.500- (onbinbeşyüz) TL, Dağıtıcı lisansı için 7.700- (yedibinyediyüz) TL, Depolama lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, İletim lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, İşleme lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, Madeni yağ lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, Serbest kullanıcı lisansı için 2.300- (ikibinüçyüz) TL, İhrakiye teslimi lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, Taşıma lisansı - Demiryolu için 2.300- (ikibinüçyüz) TL, - Denizyolu için gemi başına 2.300- (ikibinüçyüz) TL, Bayilik lisansı için 2.300- (ikibinüçyüz) TL, 

 Süre uzatımı(vize) Lisans alma bedelinin %5O'si 

Dağıtıcı lisansı sahipleri arası akaryakıt ticareti izni 22.500 (yirmiikibinbeşyüz)TL,

Tarife onayı    0 (sıfır) TL.

LPG LİSANS BEDELLERİ

Sıvılaştınlmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştınlmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyannca 2017 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri şu şekilde belirlendi:

Lisans alma bedeli: LPG Dağıtıcı lisansı için 223.500- (ikiyüzyİrmiüçbinbeşyüz)TL, LPG Depolama lisansı için 22.500- (yirmiikibinbeşyüz)TL, LPG Tüpü İmalatı lisansı 15.000- (onbeşbin) TL, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı 3.000- (üçbin) TL, LPG Taşıma lisansı -Karayolu için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, -Boru hattı ile taşıma 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, -Demiryolu için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, - Denizyolu için gemi başına 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, LPG Otogaz Bayilik lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, 

Lisans sureti: 1.500- (binbeşyüz)TL, 

Lisans tadili: LPG Dağıtıcı lisansı için 4.500-(dörtbinbeşyüz)TL, LPG Depolama lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, LPG Tüpü İmalatı lisansı için 3.850- (üçbinsekizyüzelli) TL, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı 1.500- (binbeşyüz)TL, LPG Taşıma lisansı -    Karayolu için 3.000- (üçbin) TL, -    Boru hattı ile taşıma 3.000- (üçbin) TL, -Demiryolu için 3.000- (üçbin) TL, -Denizyolu için gemi başına 3.000- (üçbin) TL, LPG Otogaz Bayilik lisansı için 2.300- (üçbin) TL, 

Süre uzatımı (vize) Lisans alma bedelinin % 50'si.

DOĞAL GAZ LİSANS BEDELLERİ

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2017 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri şu şekilde belirlendi: 

a)İthalat faaliyeti: Lisans alma bedeli    : 150.000.- (yüzellibin) TL. Yıllık lisans bedeli    : Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş ) Kr. Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli ödeyecek 

b)İletim faaliyeti: İletim: Lisans alma bedeli : 1.120.000 (birmilyonyüzyirmibin) TL. Yıllık lisans bedeli : İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi: Lisans alma bedeli: 54.300 (ellidörtbinüçyüz) TL.    Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

c)Depolama faaliyeti: Lisans alma bedeli: 300.000.- (üçyüzbin) TL. Yıllık lisans bedeli: Depolanan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

d)Toptan satış faaliyeti:     Lisans alma bedeli: 74.600.- (yetmişdörtbinaltıyüz) TL. Yıllık lisans bedeli: Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

e)Dağıtım faaliyeti: Lisans alma bedeli: 74.600.- (yetmişdörtbinaltıyüz) TL. Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

f)Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti: Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı: Lisans alma bedeli: 15.000.- (onbeşbin) TL. Yıllık lisans bedeli: İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı: Lisans alma bedeli: 15.000.- (onbeşbin) TL. Yıllık lisans bedeli: Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr. 

g)İhracat faaliyeti: Lisans alma bedeli: 30.000.- (otuzbin) TL. Yıllık lisans bedeli: İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) TL. 

Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri: 

Lisans yenileme bedeli : İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin %50'si 

Lisans tadili    :3.000 (üçbin) TL. 

Lisans sureti çıkartma : 800 (sekizyüz) TL.

Önceki ve Sonraki Haberler