1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Petrol Piyasası lisans başvurusunda teknik ve ekonomik yeterlilik istenmeyecek

Petrol Piyasası lisans başvurusunda teknik ve ekonomik yeterlilik istenmeyecek

EPDK bundan böyle Petrol Piyasası’nda dağıtıcı lisansı başvuruları hariç; lisans başvurularında teknik ve ekonomik yeterlilik dosyası istemeyecek. 

Petrol Piyasası lisans başvurusunda teknik ve ekonomik yeterlilik istenmeyecek

Enerji Günlüğü - EPDK bundan böyle Petrol Piyasası’nda dağıtıcı lisansı başvuruları hariç; lisans başvurularında teknik ve ekonomik yeterlilik dosyası istemeyecek. 

Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

EPDK, gerçekleştirdiği değişiklikle lisans başvuruları sırasında istenen Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası kavramını mevzuattan çıkardı. 

DAĞITICILAR MALİ TABLOLARINI SUNACAK
Bundan böyle lisans başvurusu sırasında Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası istenmeyecek. Sadece Dağıtıcı lisansı için yapılan başvurularda, başvurucular Teknik ve Ekonomik Yeterlilik Dosyası yerine Mali Tablolarını Kurum’a sunacaklar. 

İSTASYONLU-İSTASYONSUZ KATEGORİ MEVZUATTAN ÇIKTI
Bayilik Lisansı başvurularında istenen belgeleri bildiren Bayilik Lisansı başlıklı 14. maddenin beşinci fıkrası da yürürlükten kaldırıldı. Beşinci fıkra şu hükmü getiriyordu: “İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir”.

14. maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen “istasyonlu kategorili” ifadesi de mevzuattan kaldırıldı. Bundan böyle “istasytonlu kategorili bayilik lisansı başvuruları” ifadesi yerine “bayilik lisansı başvuruları” ifadesi kullanılacak. 

Karar ekinde yer alan Ek-1’deki Lisans Başvuru Dilekçesi formu da yapılan değişiklikler doğrultusunda güncellendi. 

LİSANS KATEGORİSİ TADİLİ
EPDK Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nı da yayımladı. 

Buna göre bayilik lisansı kategorisinin tadili için sunulması gereken bilgi ve belgeleri belirten, “Kategori Tadili” başlıklı 12. madde bütünüyle yürürlükten kaldırıldı. Böylece artık yeni adres ve tesise göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile yeni kategoriye uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesini ibraz etmek gerekmeyecek.

Bu düzenleme paralelinde, başvurularda istenen Lisans Tadili Başvuru Formu ve Bayilik Lisansı Tadil Talebi Formu da güncellendi. 

SÜRE UZATIM BAŞVURULARINDA DA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı da yayımlandı ve yürürlük kazandı. 

Değişikliğe göre Karar’ın “Ortak Hükümler” başlıklı 4. maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Dördüncü fıkra, başvuru ekinde süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulmayacağını ve lisans sürelerinin istasyonlu/istasyonsuz bayiliklerde ne kadar uzatılacağını bildiriyordu. 

4 maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da değiştirildi. İkinci fıkra “Süre uzatım başvuruları, yetki belgesinin ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun Kurum’a sunulması ile yapılır. Serbest kullanıcı lisansı süre uzatımı başvurularında, ilave olarak ilgili yakıt türüne ilişkin yıllık 5.000 ton ve üzeri tüketimi belgeleyen yazı da Kuruma sunulur. Lisansa kayıtlı bilgilerin süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda lisans sahiplerinin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemlerine ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükleri devam eder. Bununla birlikte, lisans sahibinin talebi doğrultusunda süre uzatımı başvurularında, ‘Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda belirtilen belgelerin sunulması şartı ile talep edilen tadil işlemi, taşıma lisansı, bayilik lisansı ve serbest kullanıcı lisansı tadilleri hariç, tadil bedeli alınmaksızın gerçekleştirilir. Ancak lisans tadiline yönelik eksik evrakın mevzuatta belirtilen sürede tamamlanmaması halinde süre uzatımı başvurusu kapsamında yapılan tadil başvurusu dikkate alınmaz” şeklinde değişti. 

Üçüncü fırkada ise daha önce ibraz edilmiş belgelerin yeniden ibrazına gerek olmadığı anlatılıyordu. Bunun yerine “Lisans süresi, lisans süresinin bitiminden itibaren, yeni lisans verme süreleri dikkate alınarak uzatılır” ifadesi getirildi.  

Değişiklikle beraber, Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu da yeni hükümlere uygun olacak şekilde değiştirildi. 

Önceki ve Sonraki Haberler