1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Soma Termik Santrali’ne kömür taşıma ihalesi

Soma Termik Santrali’ne kömür taşıma ihalesi

TKİ, ELİ Müdürlüğü, Soma Termik Santrali’ne 1.000.000 ton kömür taşıtmak istiyor. 

Soma Termik Santrali’ne kömür taşıma ihalesi

Enerji Günlüğü - TKİ, ELİ Müdürlüğü, Soma Termik Santrali’ne 1.000.000 ton kömür taşıtmak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ); 1.000.000 ton kömürün Deniş bunker stok sahasından, Soma Termik Santrali Elektrik Üretim AŞ’ye (STSEÜAŞ) ait Deniş bant bunkerlerine, STSEÜAŞ bant kantarlarında tartılmak suretiyle toplam 1.000.000 ton kömürün yükleme, nakliye ve boşaltılması işi için ihale yapacak. Kömür taşıma işinin 200 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekiyor. 

İhale, 14 Ekim 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Soma, Manisa adresinde gerçekleştirilecek. 

İhale evrakı; ELİ Müdürlüğü, 13 Eylül Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 11, 45500, Soma Manisa adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 200 TL karşılığında bu adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar ELİ Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler