1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. TEİAŞ 27 adet araç kiralayacak

TEİAŞ 27 adet araç kiralayacak

Enerji Günlüğü – TEİAŞ, yakıt hariç sürücülü ve sürücüsüz 27 aracın kiralanması işi için ihale düzenleyecek.  Türkiye Elektrik...

TEİAŞ 27 adet araç kiralayacak
Enerji Günlüğü – TEİAŞ, yakıt hariç sürücülü ve sürücüsüz 27 aracın kiralanması işi için ihale düzenleyecek. 
 
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 5. Bölge Müdürlüğü, 36 ay süreyle 16 adet sürücülü yakıt hariç hizmet aracı ve 11 adet sürücüsüz yakıt hariç hizmet aracı kiralama işi için, açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek. 
 
İhale, 07 Kasım 2018 günü, saat 10.00’da, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Adapazarı, Sakarya adresinde yapılacak. 
 
İhale evrakı, Orhangazi Cad., No: 74, Maltepe, Adapazarı adresinde ücretsiz olarak görülebilecek ve Vakıflar Bankası, Adapazarı Şubesi, TR33 0001 5001 5800 7292 2934 78100 IBAN nolu hesaba 100 TL yatırmak suretiyle, aynı adresten satın alınabilecek.
 
İhale konusu hizmet; TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü’nün Sakarya, Zonguldak ve Bartın tesislerinde ifa edilecek ve 36 ay sürecek.
 
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.
 
Teklifler ihale günü, ihale saatine kadar Orhangazi Cad., No: 74, Maltepe, Adapazarı adresine elden teslim edilecek veya aynı adrese, en geç aynı saatte ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü postayla gönderilecek.
 
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
 
İsteklilerin teklifleriyle beraber sunması gereken belgeler aşağıdaki gibi olacak. 
• İş deneyimi belgesi
• İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler
• Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgileri (kaşe ve imza bulunacak şekilde)
• Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
• Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu
• İş hacmini gösteren belgeler
• Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler
• İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeler. (Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması; öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması gerekiyor).
Önceki ve Sonraki Haberler