TEİAŞ 3 yıl için 27 adet araç kiralayacak

Enerji Günlüğü – TEİAŞ, 16 adedi sürücülü olmak üzere, 3 yıllığına 27 adet araç kiralayacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü,...

TEİAŞ 3 yıl için 27 adet araç kiralayacak

Enerji Günlüğü – TEİAŞ, 16 adedi sürücülü olmak üzere, 3 yıllığına 27 adet araç kiralayacak. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü 16 adet sürücülü hizmet aracı ile 11 adet sürücüsüz hizmet aracını yakıt hariç olacak şekilde ve 36 ay süreyle kiralamak üzere, açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale, 17 Aralık 2018 günü, saat 14.00’te, TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Adapazarı, Sakarya adresinde yapılacak. 

İhale evrakı; TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü, Orhangazi Cad., No: 74, Maltepe, Adapazarı adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 100 TL karşılığında aynı adresten satın alınabilecek.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Orhangazi Cad., No: 74, Maltepe, Adapazarı adresine elden teslim edilmesi ya da aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve istekliler mesleki ve teknik yeterlilik belgeleri ile iş deneyimi belgelerini ibraz edecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler