1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ÇLİ donanımıyla birlikte kalorimetre satın alacak

TKİ-ÇLİ donanımıyla birlikte kalorimetre satın alacak

TKİ-ÇLİ, kömür analizlerinde kullanmak üzere, muhtelif ekipmanıyla birlikte bir adet kalorimetre satın alacak. 

TKİ-ÇLİ donanımıyla birlikte kalorimetre satın alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, kömür analizlerinde kullanmak üzere, muhtelif ekipmanıyla birlikte bir adet kalorimetre satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü, Kömür Deney Laboratuvarında kömür analizlerinde kullanmak üzere, bir adet kalorimetre cihazı ile ilgili ekipmanını satın almak için, açık ihale usulüyle ihale yapacak. Satın alınacak malzeme, ÇLİ Müdürlüğü, Tesellüm Ambarı, Çan, Çanakkale adresine teslime edilecek. 

İhale 30 Nisan 2019 günü, saat 14.00’te, ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde yapılacak. 

İhale evrakı ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılacak olan 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler