1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-ÇLİ muhtelif kablolar satın alacak

TKİ-ÇLİ muhtelif kablolar satın alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, su pompalarında kullanmak üzere muhtelif kablolar satın alacak. Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi...

TKİ-ÇLİ muhtelif kablolar satın alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, su pompalarında kullanmak üzere muhtelif kablolar satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü, ÇLİ’ye ait su pompalarında kullanmak üzere 7 kalem muhtelif kablolar satın almak için açık ihale, kapalı zarf usulüyle ihale yapacak. 

İhale 13 Mart 2019 günü, saat 14.00’te, ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde yapılacak. 

İhale evrakı ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılacak olan 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler