1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ ELİ trijen tesisi çalıştırma hizmeti alacak

TKİ ELİ trijen tesisi çalıştırma hizmeti alacak

TKİ-ELİ, trijenerasyon tesisi montaj, tamir, bakım ve çalıştırma hizmetleri alacak. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Ege...

TKİ ELİ trijen tesisi çalıştırma hizmeti alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ELİ, trijenerasyon tesisi montaj, tamir, bakım ve çalıştırma hizmetleri alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) trijenerasyon tesisinin montajını, tamirini ve bakımını yaptırmak ve tesisi 8 ay boyunca komple çalıştırmak üzere hizmet satın almak için açık usulde ihale yapacak. 

İhale 10 Nisan 2019 günü, saat 14.00’te ELİ Müdürlüğü, Komisyon Odası, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

İhale evrakı ELİ Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, No: 111, 45500, Soma, Manisa adresinde bedelsiz görülebilecek ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler