1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ-GLİ yeraltı exproof trafo satın alacak

TKİ-GLİ yeraltı exproof trafo satın alacak

TKİ, GLİ Müdürlüğü, 2 adet yeraltı exproof trafo satın almak istiyor. 

TKİ-GLİ yeraltı exproof trafo satın alacak

Enerji Günlüğü - TKİ, GLİ Müdürlüğü, 2 adet yeraltı exproof trafo satın almak istiyor. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ), Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (GLİ); 510-GLİ/19-05 referanslı 2 adet yeraltı exproof trafo satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 14 Kasım 2019 günü, saat 14.30’da TKİ Genel Müdürlüğü, İhale Komisyonu Toplantı Salonu, Hipodrom Caddesi, No: 12, Zemin Kat, 06330, Yenimahalle, Ankara adresinde yapılacak.

İhale evrakı; TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Hipodrom Caddesi, No: 12, Kat: 11, Oda no: 1108, Yenimahalle, Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektronik Belge ve Arşiv Şefliği, Zemin Kat, Oda no: DZ-25, Hipodrom Caddesi, No: 12, Zemin Kat, 06330, Yenimahalle, Ankara adresine teslim edilmesi ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler