1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TKİ kömür taşıtacak

TKİ kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ, ELİ Müdürlüğü’ne bağlı Soma’nın Deniş köyünden toplam 30 bin ton kömürü taşıtacak.Türkiye Kömür İşletmeleri...

TKİ kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ, ELİ Müdürlüğü’ne bağlı Soma’nın Deniş köyünden toplam 30 bin ton kömürü taşıtacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bir adet hizmet alımı işini ihale edeceğini duyurdu. Buna göre TKİ, Ege Linyitleri İşlemesi (ELİ) Müdürlüğü, Soma'nın Deniş köyündeki Değerlendirme Şube Müdürlüğüne bağlı tesislerden ve stok sahalarından 30 bin ton kömürün istasyon vagon ve G noktasındaki stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işini yaptıracak.

İhale, 11.05.2018 tarihinde saat 15:00’da ELİ Müdürlüğü komisyon odasında yapılacak. İhalenin dokümanı, ELİ Müdürlüğü’nden görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunlu.

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 olacak.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler