1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK 47 bin metreküp maden direği taşıtacak

TTK 47 bin metreküp maden direği taşıtacak

Enerji Günlüğü – TTK, 5 farklı müessesesinin ihtiyacı olan toplam 47.000m3 maden direğini taşıtacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Armutcuk...

TTK 47 bin metreküp maden direği taşıtacak

Enerji Günlüğü – TTK, 5 farklı müessesesinin ihtiyacı olan toplam 47.000m3 maden direğini taşıtacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, 6.000 m3 ahşap maden direğinin tahmil, tahliye, istif, yükleme, taşıma ve boşaltma işleri için, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

Maden direkleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutcuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Maden Direği Stok Sahası ve Hızarları’na 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında teslim edilecek. 

İhale 31 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İsteklilerin 1 vardiya için ihale konusu işte deneyimli en az 1 ehliyetli hızarcı; en az 1 şoför; en az 1 iş makinesi operatörü ile meydan ve çevre işçileri çalıştıracağına dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi gerekiyor. Ayrıca maden direği taşımak için 1 kamyon ve taşıma/boşaltma işi için bir adet kapma iş makinesi çalıştırılacağına dair belgeler de ibraz edilecek. Bu makine ve araçlar şirkete ait ise fatura veya amortisman defter kaydının noter tasdikli belgesi ya da yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu; şirket malı değil ise kira sözleşmesinin noter tasdikli nüshasının da komisyona sunulması gerekiyor. 

İhale sadece yerli isteklilere açık olacak ve istekliler, iş deneyimi belgelerini de hazır edecekler. 

İhale evrakı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Caddesi), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde ücretsiz olarak görülebilecek ve aynı adreslerden, 200 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Teklifler en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, 67090, Zonguldak adresine teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecek. 

İstekliler, teklif bedelinin %3’ünden az olmamak kaydıyla, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

TTK aynı gün ve saatte, direklerin teslim yerleri dışında aynı şartlarla; Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, 19.000m3; Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak 3000 m3; Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak 19.000m3 ahşap maden direklerinin tahmil, tahliye, istif, yükleme, taşıma ve boşaltma işleri için, açık ihale usulüyle ayrı ayrı ihaleler düzenleyecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler