1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK ÇZK ve hızar makinesi yedekleri alacak

TTK ÇZK ve hızar makinesi yedekleri alacak

TTK, 31 kalem ÇZK yedekleri ve hızar makinesi yedekleri satın almak istiyor. 

TTK ÇZK ve hızar makinesi yedekleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 31 kalem ÇZK yedekleri ve hızar makinesi yedekleri satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 31 kalem ÇZK yedekleri ile hızar makinesi yedek parçaları satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 20 Ağustos 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale konusu malzemelerin, 75 takvim günü içerisinde; TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Önceki ve Sonraki Haberler