1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK elektro hidrolik delici yedekleri alacak

TTK elektro hidrolik delici yedekleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 19 kalem elektro hidrolik delici yedekleri satın alacak.Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, 19 kalem hidrolik yedekleri...

TTK elektro hidrolik delici yedekleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 19 kalem elektro hidrolik delici yedekleri satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, 19 kalem hidrolik yedekleri satın alacağını duyurdu.

İhale, 06.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından ve TTK Ankara Misafirhanesi’nden ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek.

Teklifler en geç 06.06.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler