1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK izolatör, su tüpü, patlayıcı donanımı ve dinamit malzemesi alacak

TTK izolatör, su tüpü, patlayıcı donanımı ve dinamit malzemesi alacak

TTK, 7 kalem plastik izolatör, dinamit kılıfı, sıkılama çubuğu, su tüpü ve dinamit sandığı satın almak istiyor. 

TTK izolatör, su tüpü, patlayıcı donanımı ve dinamit malzemesi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 7 kalem plastik izolatör, dinamit kılıfı, sıkılama çubuğu, su tüpü ve dinamit sandığı satın almak istiyor. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 110.000 adet, Ø26’lık, MİD-135 plastik su tüpü; 102 paket plastik izolatör; 3.000 adet, Ø33mm, plastik dinamit kılıfı; 2.000 adet, Ø26mm, plastik dinamit kılıfı; 80 adet, Ø26mm, plastik sıkılama çubuğu; 80 takım, Ø30mm, plastik sıkılama çubuğu ve 64 adet patlayıcı madde sandığı olmak üzere toplam 115.326 adet malzeme satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 12 Kasım 2019 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İhale konusu malzemelerden plastik izolatör, dinamit kılıfı, sıkılama çubuğu ve su tüpleri 60 takvim günü içinde; dinamit sandıkları ise 90 takvim günü içinde, teknik şartnamede belirtildiği gibi TTK Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı’na teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mah., Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 50 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecek. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecek, ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecek.

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler