1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kablo ek malzemeleri alacak

TTK kablo ek malzemeleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, ihtiyacı olan kablo ek malzemeleri ve izolasyon tüpü alacak.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), çeşitli özelliklerde ve boyutlarda...

TTK kablo ek malzemeleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, ihtiyacı olan kablo ek malzemeleri ve izolasyon tüpü alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), çeşitli özelliklerde ve boyutlarda kablo ek malzemeleri ve izolasyon tüpü alım işini ihale edeceğini duyurdu.

Buna göre, 200 adet minimum çapı 10 mm maksimum çapı 21 mm soğuk büzüşmeli izolasyon tüpü, 30 adet reçineli 1 kV 40-63 mm AG esnek düz kablo eki, 45 kutu 10 kV (kutuda 2 litre) yanmayı devam ettirmeyen sökülebilir reçine, 24 adet reçineli 6 kV 33-66 mm OG düz kablo eki, 440 adet reçineli 1 kV 8-22 mm AG düz kablo eki, 100 adet reçineli 1 kV 33-55 mm AG düz kablo eki alınacak.

İhale, 19.06.2018 tarihinde saat 15:00’da TTK Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. Tekliflerin eşit olması durumunda sırası ile teslim süresi ve teknik değer esas alınacak. İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ve TTK Ankara Misafirhanesinden ücretsiz olarak görülebilecek ve 50 TL karşılığında yine aynı adreslerden temin edilebilecek.

Teklifler en geç 19.06.2018 Salı saat 15:00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler