1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK kaynak malzemeleri alacak

TTK kaynak malzemeleri alacak

TTK, 20 kalem kaynak malzemesi satın almak üzere ihale yapacak.

TTK kaynak malzemeleri alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 20 kalem kaynak malzemesi satın almak üzere ihale yapacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 20 kalem kaynak malzemesi, oksijen ve asetilen tüp regülatörleri, kaynak başlığı ve koruyucu maskeler satın almak üzere açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 17 Eylül 2019 günü, saat 15.00’te, TTK Satınalma Daire Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzemeden oksijen ve asetilen tüp regülatörlerinin 15 takvim günü içinde; kaynak malzemelerinin 30 takvim günü içinde; kaynak başlıkları ve koruyucu maskelerin ise 45 takvim günü içinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekiyor. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve 50 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler