1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK konveyör paleti ve konveyör kilidi alacak

TTK konveyör paleti ve konveyör kilidi alacak

TTK, 2 kalem konveyör paleti ile konveyör kilidi satın almak istiyor.

TTK konveyör paleti ve konveyör kilidi alacak

Enerji Günlüğü - TTK, 2 kalem konveyör paleti ile konveyör kilidi satın almak istiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2 kalem çift zincirli konveyör paleti ve kilidi satın almak üzere, açık usulde ihale yapacak. 

İhale, 06 Temmuz 2020 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. 

İhale konusu malzemenin, 90 takvim günü içinde Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı, Zonguldak adresine teslim edilmesi gerekecek. 

İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cad., No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde görülebilecek ve aynı adreslerden 150 TL karşılığında temin edilebilecek. 

Tekliflerin, en geç ihale günü, ihale saatine kadar komisyona ulaşacak şekilde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor.

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler