1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK maden işletme hakkı verecek

TTK maden işletme hakkı verecek

Enerji Günlüğü – TTK, ruhsat devri yoluyla bir madenin işletme hakkını vermek üzere ihale düzenleyecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,...

TTK maden işletme hakkı verecek

Enerji Günlüğü – TTK, ruhsat devri yoluyla bir madenin işletme hakkını vermek üzere ihale düzenleyecek. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 86110 Nolu Ruhsat’ın, 31 Aralık 2049 (bu tarih dahil) tarihine kadar devredilmesi suretiyle işletme hakkını vereceği bir maden sahası için kapalı teklif, açık arttırma usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale, 25 Ekim 2018 günü, saat 15.00’te

İhale dokümanı, TTK, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde görülebilecek ve 500 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. 

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecekler. İsteklilerin 1.000.000 TL geçici teminat vermeleri gerekiyor. Ayrıca tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam aktif varlıklarının” en az 3.000.000 TL, “toplam özkaynaklarının” ise en az 500.000 TL olması gerekiyor. 

Üstlenici, ihaleyi kazanmasıyla, ilk 60 aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren, Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 100.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler