1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Türkiye Çevre Ajansı kuruldu

Türkiye Çevre Ajansı kuruldu

Türkiye Çevre Ajansı’nın resmen kurulduğunu bildiren 7261 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. 

Türkiye Çevre Ajansı kuruldu

Enerji Günlüğü - Türkiye Çevre Ajansı’nın resmen kurulduğunu bildiren 7261 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. 

Türkiye Çevre Ajansı’nın resmen kurulduğunu bildiren; 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Türkiye Çevre Ajansı (TÇA), çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak, ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmakla görevli olacak. 

Ajans, depozito yönetim sistemini kurmak ve sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına katkı yapmakla da sorumlu olacak; yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapacak ve ortak projeler geliştirecek. 

TÇA’nın organları Yönetim Kurulu, Başkanlık ve Danışma Kurulundan oluşacak. TÇA’nın hizmet birimleri ve diğer organlarının yapısı ile görev ve yetkileri çıkarılacak olan yönetmeliklerle belirlenecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler