1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Yargıtay’dan BOTAŞ lehine kamulaştırma kararı

Yargıtay’dan BOTAŞ lehine kamulaştırma kararı

Enerji Günlüğü – Yargıtay BOTAŞ’ın kamulaştırma yaparken Hazine adına tescil uygulamasına karşı açılan davaya yaptığı itirazın reddi kararını...

Yargıtay’dan BOTAŞ lehine kamulaştırma kararı

Enerji Günlüğü – Yargıtay BOTAŞ’ın kamulaştırma yaparken Hazine adına tescil uygulamasına karşı açılan davaya yaptığı itirazın reddi kararını bozdu.  

BOTAŞ, kamulaştırmasız el atmak süretiyle üzerine pilon dikip enerji nakil hattı geçirdiği taşınmazla ilgili pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkin ilk derece mahkemesince davanın kabul edilmes üzerine, istinaf başvurusu yapmıştı. Başvuruyu muhakeme eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu reddetmiş; Adalet Bakanlığı Kanun Yararına Temyiz Bürosu da 14. Hukuk Dairesinin kararını temyiz için Yargıtay’a başvurmuştu. 

Yargıtay, 14. Hukuk Dairesinin red kararını, sonuca etkili olmamak kaydıyla, oybirliği ile bozdu. Bozma kararının gerekçesinde, 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanunun 8/e maddesinde ifade edilen “Görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşu, kamulaştırma ve/veya diğer iktisapları, mülkiyet edinme veya gayrımenkul üzerinde müstakil ve daimi haklar dahil, irtifak hakkı tesisi suretiyle yapabilir” hükmü hatırlatıldı. 

Önceki ve Sonraki Haberler