1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. YEKA GES-4 başvuruları 30 Mart 2022’de yapılacak

YEKA GES-4 başvuruları 30 Mart 2022’de yapılacak

YEKA GES-4 kapsamındaki 15 adet yarışmanın başvuruları 30 Mart 2022 günü 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak. Tavan fiyat 40kuruş/kWh olacak.

YEKA GES-4 başvuruları 30 Mart 2022’de yapılacak

Enerji Günlüğü - YEKA GES-4 kapsamındaki 15 adet yarışmanın başvuruları 30 Mart 2022 günü 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak. Tavan fiyat 40kuruş/kWh olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü; YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemine göre toplam 1.000MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla belirlenen bağlantı bölgelerinde, güneş enerjisine dayalı toplam 15 adet yarışma (YEKA GES-4 Yarışmaları) düzenleyecek. 

Başvurular, 30 Mart 2022 tarihinde 10.00-14.00 saatleri arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi, No: 2, 06500, Çankaya, Ankara adresine elden teslim etmek suretiyle yapılacak. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile belirtilen tarih ve saatler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 

Yarışmalarla ilgili yer ve tarih bilgisi Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık internet sitesinde daha sonra ilan edilecek. Her bir yarışma başvurusu için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün, T.C. Merkez Bankası, Ankara Şubesi’ndeki hesabına 2.000 TL yatırmak gerekecek. Şartnameler, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinden temin edilebilecek. 

Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, bir yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 50MWe kapasiteli yarışmalar için 17.500.000 TL; 100MWe kapasiteli yarışmalar için 35.000.000 TL tutarındaki birer teminat mektubu İdare’ye sunulacak. Yarışmanın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 50MWe kapasiteli yarışmalar için 35.000.000 TL; 100MWe kapasiteli yarışmalar için 70.000.000 TL tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektupları iade edilecek. 

TAVAN FİYAT 40 KURUŞ

Her bir yarışma için yarışma başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 40kuruş/kWh olacak. 

Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim ve/veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar olacak. 

TAHSİS EDİLECEK YEKA’LAR VE BAĞLANTI KAPASİTELERİ

YEKA GES-4 Yarışmaları kapsamında tahsis edilecek YEKA’ların adları ve bağlantı kapasiteleri aşağıdaki gibi listelendi. 

 1. Bor – 1: 100MWe
 2. Bor – 2: 100MWe
 3. Bor – 3: 100MWe
 4. Erzin – 1: 100MWe
 5. Erzin – 2: 100MWe
 6. Viranşehir – 1: 50MWe
 7. Viranşehir – 2: 50MWe
 8. Viranşehir – 3: 50MWe
 9. Viranşehir – 4: 50MWe
 10. Viranşehir – 5: 50MWe
 11. Viranşehir – 6: 50MWe
 12. Vİranşehir – 7: 50MWe
 13. Viranşehir – 8: 50MWe
 14. Viranşehir – 9: 50MWe
 15. Viranşehir – 10: 50MWe.
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler