1. HABERLER

 2. YENİLENEBİLİR

 3. GÜNEŞ

 4. YEKA GES-4 Erzin Viranşehir başvuruları 21 Haziran’da

YEKA GES-4 Erzin Viranşehir başvuruları 21 Haziran’da

Daha önce ertelenen YEKA GES-4 Erzin Viranşehir yarışmaları kapsamındaki 12 adet yarışmanın başvuruları, 21 Haziran 2022 günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 

YEKA GES-4 Erzin Viranşehir başvuruları 21 Haziran’da

Enerji Günlüğü - Daha önce ertelenen YEKA GES-4 Erzin Viranşehir yarışmaları kapsamındaki 12 adet yarışmanın başvuruları, 21 Haziran 2022 günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü; YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemine göre toplam 700MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla Erzin ve Viranşehir bölgelerinde yapılacak, güneş enerjisine dayalı toplam 12 adet yarışmanın (YEKA GES-4 Erzin Viranşehir Yarışmaları) başvuruları, 21 Haziran 2022 günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. 

Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi, No: 2, 06500, Çankaya, Ankara adresine elden teslim etmek suretiyle yapılacak. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile belirtilen tarih ve saatler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaların yeri, tarihi ve saatleri Bakanlığın internet sitesinde daha sonra duyurulacak. 

TEMİNATLAR
Yarışmalara katılabilmek için; başvuru aşamasında bir yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 500.000 lira tutarındaki teminat mektubu İdareye sunulacak. 

Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar 10 yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 1.400.000 lira tutarındaki teminat mektubu İdareye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek. 

ELEKTRİK ALIM TAVAN FİYATI
Her bir yarışma için yarışma başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 95kuruş/kWh olarak bildirildi. 

Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre veya serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini takip eden 48’inci ayın bitiminden itibaren ilk 23GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar olacak. 

12 YARIŞMANIN BAĞLANTI KAPASİTELERİ
YEKA GES-4 Erzin Viranşehir Yarışmalarının adları ve bağlantı kapasiteleri ise şöyle olacak:

 1. Erzin – 1: 100MWe
 2. Erzin – 2: 100MWe
 3. Viranşehir – 1: 50MWe
 4. Viranşehir – 2: 50MWe
 5. Viranşehir – 3: 50MWe
 6. Viranşehir – 4: 50MWe
 7. Viranşehir – 5: 50MWe
 8. Viranşehir – 6: 50MWe
 9. Vİranşehir – 7: 50MWe
 10. Viranşehir – 8: 50MWe
 11. Viranşehir – 9: 50MWe
 12. Viranşehir – 10: 50MWe.
İlgili Haberler