1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. YEKA GES-4’te tavan fiyat 40 kuruştan 95 kuruşa çıkarıldı

YEKA GES-4’te tavan fiyat 40 kuruştan 95 kuruşa çıkarıldı

30 Mart 2022’de başvuru yapılacak olan YEKA GES-4 kapsamındaki 15 adet yarışmanın elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 40kuruş/kWh’tan 95 kuruş/kWh’a çıkarıldı. Erzin ve Viranşehir yarışmalarının başvuru tarihi de ötelendi.

YEKA GES-4’te tavan fiyat 40 kuruştan 95 kuruşa çıkarıldı

Enerji Günlüğü - 30 Mart 2022’de başvuru yapılacak olan YEKA GES-4 kapsamındaki 15 adet yarışmanın elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 40kuruş/kWh’tan 95 kuruş/kWh’a çıkarıldı. Erzin ve Viranşehir yarışmalarının başvuru tarihi de ötelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü; YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemine göre toplam 1.000MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla belirlenen bağlantı bölgelerinde, güneş enerjisine dayalı toplam 15 adet yarışmadan (YEKA GES-4 Yarışmaları) 12’sinin başvuru tarihlerini erteledi. 

ERZİN VE VİRANŞEHİR YARIŞMA BAVURULARI ERTELENDİ
Buna göre Erzin ve Viranşehir yarışmalarının başvuru tarihleri belirsiz bir tarihe ertelendi. 

Bor-1, Bor-1 ve Bor-3 yarışmaları ise daha önce bildirilen 30 Mart 2022 tarihinde 10.00-14.00 saatleri arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi, No: 2, 06500, Çankaya, Ankara adresine elden teslim etmek suretiyle yapılacak. Elden teslim dışında herhangi bir yöntemle yapılan başvurular ile belirtilen tarih ve saatler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 

YEKA kapsamındaki toplam 12 adet Erzin ve Viranşehir yarışmalarıyla ilgili başvurular ise Bakanlık tarafından daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacak. 

TEMİNATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Yarışma teminatlarıyla ilgili de değişikliğe gidildi. Buna göre Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına katılabilmek için; başvuru aşamasında bir yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 500.000 lira tutarındaki teminat mektubu İdareye sunulacak. 

Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar 10 yıl süreli, kesin, limit dışı, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte olacak şekilde megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç (MWe) başına 1.400.000 lira tutarındaki teminat mektubu İdareye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek. 

TAVAN FİYAT 95 KURUŞA YÜKSELTİLDİ
Her bir yarışma için yarışma başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı da 40kuruş/kWh’tan, 95kuruş/kWh’a yükseltildi. 

Elektrik enerjisi alım süresi ise bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre veya serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini takip eden 42’nci ayın bitiminden itibaren ilk 23GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre kadar olacak. 

BAŞVURULARI 30 MART’TA ALINACAK YARIŞMALAR
YEKA GES-4 Yarışmaları kapsamında tahsis edilecek YEKA’lardan başvurusu 30 Mart 2022’de yapılacak olanların adları ve bağlantı kapasiteleri aşağıdaki gibi listelendi. 
Bor – 1: 100MWe
Bor – 2: 100MWe
Bor – 3: 100MWe

BAŞVURUSU ÖTELENEN YARIŞMALAR
Başvuru tarihi ve başvuru yeri daha sonra bildirilecek olan YEKA GES-4 yarışmalarının adları ve bağlantı kapasiteleri ise şöyle olacak:
Erzin – 1: 100MWe
Erzin – 2: 100MWe
Viranşehir – 1: 50MWe
Viranşehir – 2: 50MWe
Viranşehir – 3: 50MWe
Viranşehir – 4: 50MWe
Viranşehir – 5: 50MWe
Viranşehir – 6: 50MWe
Vİranşehir – 7: 50MWe
Viranşehir – 8: 50MWe
Viranşehir – 9: 50MWe
Viranşehir – 10: 50MWe.

İlgili Haberler