1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Yenilenebilir enerjiye yüzde 50 hibe desteği başladı

Yenilenebilir enerjiye yüzde 50 hibe desteği başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yenilenebilir enerji projelerine yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Başvurular başladı.

Yenilenebilir enerjiye yüzde 50 hibe desteği başladı

Enerji Günlüğü - Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yenilenebilir enerji projelerine yüzde 50 oranında hibe desteği verilecek. Başvurular başladı. 

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

DESTEKLER 81 İLDE KULLANILABİLECEK
Tebliğ’e göre yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı; tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 81 ilde, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. 

GÜNEŞ PANELLERİ FARKLI PARSELLERDE OLABİLECEK
Güneş enerjisine dayalı sistemler içeren projeler için destek başvurusu yapılırken; mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması durumunda, yatırım mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere paneller bitişik birden fazla parsellerde yer alabilecek.

%50’Sİ HİBE AZAMİ 2,5 MİLYON LİRA ASGARİ 50 BİN LİRA
Başvuruda bulunanların tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda azami 2.500.000 TL; yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000 TL; yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 TL olacak. 

Başvuruda bulunanların gerçek kişi olması halinde ise proje tutarları, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda azami 1.250.000 TL; yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000 TL; yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 TL olacak. Asgari proje tutarı da 50.000 TL olacak. 

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Proje tutarının kalan %50’sini ise başvuru sahipleri temin etmekle yükümlü olacaklar. 

İHTİYACIN EN AZ %51’İNİ ÜRETMEK ZORUNLU
Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılacaklar. 

Elde edilen enerji, mevcut veya kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılacak. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanacak.

ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLANTI ŞARTI
Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart olacak. 

Hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılacak. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projesinde öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade edilecek. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler