1. HABERLER

 2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 3. Yeşil Sertifika uzmanları 5 günde eğitilecek

Yeşil Sertifika uzmanları 5 günde eğitilecek

Yeşil Sertifika süreçlerinin denetimiyle görevlendirilecek uzmanlar 5 günlük bir programda eğitim görecekler. 

Yeşil Sertifika uzmanları 5 günde eğitilecek

Enerji Günlüğü - Yeşil Sertifika süreçlerinin denetimiyle görevlendirilecek uzmanlar 5 günlük bir programda eğitim görecekler. 

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlük kazandı.

Tebliğ, yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususları, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. 

YEŞİL BİNA YEŞİL YERLEŞİM

Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş bina ve yerleşimler için verilen sertifikaları veren, değerlendiren ve denetleyenlerle ilgili düzenlemeler getiriyor. 

Yeşil Sertifika derecelendirme sisteminde binalar ve yerleşimlerle ilgili Geçer, İyi, Çok İyi ve Ulusal Üstünlük olmak üzere 4 kademeli değerlendirme dereceleri bulunacak.

Bu kapsamda değerlendirme kılavuzları, eğitici kuruluşlar, değerlendirme kuruluşları ve yeşil sertifika uzmanlarıyla ilgili tanımlayıcı hükümler getiren Tebliğe göre, sertifikasyon sürecinde görevini yerine getirmeyenler hakkında, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği uyarınca işlem yapılacak.

MESLEK GRUPLARI

Tebliğe göre Yeşil Sertifika Uzmanı ya da Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı olmak isteyenler, 5 günlük eğitim programına katılacaklar. Adaylar eğitimi takip eden gün, bir de sınava katılacaklar. 

Yeşil Sertifika Uzmanı veya Yeşil Sertifika Değerlendirme Uzmanı olmak isteyenlerin meslek grupları, Tebliğin eklerinde şöyle listelendi: 

 • Mimar 
 • Makina Mühendisi 
 • İnşaat Mühendisi 
 • Çevre Mühendisi 
 • İç Mimar 
 • Elektrik Mühendisi 
 • Elektrik-Elektronik Mühendisi 
 • Enerji Mühendisi 
 • Enerji Sistemleri Mühendisi 
 • Mekatronik Mühendisi.

Eğitim kapsamında temel kavramsal bilgiler; kategori bazlı kavramsal, teknik ve bütünleştirme bilgisi ile yazılım ve süreç bilgisi ana başlıkları altında malzeme, süreç, yaşam döngüsü değerlendirmesi, iç ortam kalitesi, enerji kullanımı ve enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, bölgesel öncelikler, sürdürülebilirlik ve kentsel tasarım gibi başlıklar taşıyan dersler verilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler