1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Antalya Kumluca’da sera atıkları enerjiye dönüştürülecek

Antalya Kumluca’da sera atıkları enerjiye dönüştürülecek

Enerji Günlüğü – Antalya Büyükşehir Belediyesi, sera atıkları ve çöp dönüştürme ve enerji üretim tesisi kurulması için harekete geçti. Antalya...

Antalya Kumluca’da sera atıkları enerjiye dönüştürülecek

Enerji Günlüğü – Antalya Büyükşehir Belediyesi, sera atıkları ve çöp dönüştürme ve enerji üretim tesisi kurulması için harekete geçti. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı; Batı Entegre Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Enerji Üretim ve Bertaraf Tesisleri ile düzenli depolama sahası yapımı ve işletilmesi işi için kapalı teklif usulüyle ihale yapacak. 

İhale konusu tesis, Kumluca’da bulunan mevcut Katı Atık Depolama Tesisi alanında kurulacak. Sınırlı ayni hakka konu olan tesislerin tahmin edilen keşif bedeli 35.000.000 TL olarak belirlendi. Yapım bedeli bu bedeli aşarsa, lehdar idareden herhangi bir talepte bulunamayacak. Arttırıma esas ilk yıl hak bedeli ise 25.000 TL+KDV olarak belirlendi. Bu tutar her yıl ÜFE oranında arttırılacak. Hak lehtarı ayrıca yıllık toplam gayri safi hasılat üzerinden %1+KDV tutarını idareye ödeyecek. İşletme süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat süresi dahil 29 yıl olacak. 

İstekliler, işin tahmin edilen keşif bedeli 35.000.000 TL ile artırıma esas

tahmini ilk yıl hak bedeli 25.000 TL’nin toplamı olan 35.025.000 TL’nin %3’üne denk gelecek şekilde 1.050.750 TL geçici teminat verecekler. 

İşin tahmini keşif bedeli 35.000.000 TL ile ihale sonrası belirlenen ilk yıl hak bedeli toplamının %6’sı da kesin teminat bedeli olarak belirlendi. Ayrıca kesin teminata ek olarak ikinci yıl ve devamındaki her yıl için kira artışından dolayı kesin teminat tamamlattırılacak.

İhale 20 Aralık 2018 günü, saat 15.00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi, Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ve katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olacak. 

İsteklilerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN ISO 14001:2005

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile iş deneyimi belgelerini ibraz etmeleri gerekecek. 

İstekliler ayrıca kurulacak tesisin yönetim modeli ve teknik işletme sistemi hakkındaki planlarını da sunacaklar. 

Teklifler en geç 20 Aralık 2018 günü, saat 15.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecek. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek. Bu durumda dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacak. 

İhale evrakı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içinde temin edilebilecek ve idarede ücretsiz olarak görülebilecek. İhale evrakı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırılacak olan 2.000 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale dosyasını satın alanların, bir örneği şartname eki olan İstekli İrtibat Bilgileri Formu’nu, ihale dosyasını satın aldıkları günü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar imzalayarak idareye elden teslim etmeleri gerekecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler