1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. TTK yolverici ünite, röle kutusu ve vakumlu kontaktör alacak

TTK yolverici ünite, röle kutusu ve vakumlu kontaktör alacak

Enerji Günlüğü – TTK yolverici ünite, röle kutusu ve vakumlu kontaktör satın almak üzere ihale yapacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yolverici...

TTK yolverici ünite, röle kutusu ve vakumlu kontaktör alacak

Enerji Günlüğü – TTK yolverici ünite, röle kutusu ve vakumlu kontaktör satın almak üzere ihale yapacak. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yolverici ünite, röle kutusu ve vakumlu kontaktör satın almak üzere, açık ihale usulüyle ihale düzenleyecek. 

İhale, 24 Aralık 2018 günü, saat 15.00’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Toplantı Salonu, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak adresinde yapılacak. 

İhale konusu malzeme, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü, Elektrik Atölyesi, Zonguldak adresine, 60 takvim günü içinde teslim edilecek. 

İhale evrakı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 125, Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi, 7. Cadde (Aşkabat Cd.), 19. Sokak, No: 22, Bahçelievler, Ankara adreslerinde ücretsiz görülebilecek ve 150 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. İsteklilerin teklifle birlikte, mesleki ve teknik yeterlilik belgeleri ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni ibraz etmeleri gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. 

Önceki ve Sonraki Haberler