1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Azerbaycan Türkiye Enerji ve Maden anlaşması onaylandı

Azerbaycan Türkiye Enerji ve Maden anlaşması onaylandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan enerji ve madencilik alanında işbirliği anlaşması onaylandı.

Azerbaycan Türkiye Enerji ve Maden anlaşması onaylandı

Enerji Günlüğü - Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan enerji ve madencilik alanında işbirliği anlaşması onaylandı.

25 Şubat 2020'de Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma, 3861 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandı. 

Anlaşma kapsamında iki ülke arasında yenilenebilir ve temiz enerji ile enerji verimliliği alanlarında işbirliği çalışmaları artırılacak; bu alanlardaki projeler karşılıklı işbirliği içinde desteklenecek. Her iki ülkede bulunan ilgili kuruluşlar ile yatırımcıların ortak çalışmalar yapması teşvik edilecek. 

PETROL VE DOĞALGAZ KAYNAKLARI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Ayrıca hidrokarbon ve petrokimya kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin projelerde teknik işbirliği yapılacak; yerbilimi ve rezervuar mühendisliğiyle ilgili projelerde de işbirliği geliştirilecek. Karada ve açık denizde hidrokarbonların aranması, üretimi, taşınması, işlenmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı ve ticareti ile petrokimya ve işlenmiş petrol ürünlerinin üretimi ve ticareti alanlarında da ortak çalışmalar yürütülecek.

Doğal gaz depolama tesislerinin ve sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin iletim altyapısının ve ilgili teknolojilerin inşası, rehabilitasyonu, geliştirilmesi, işletilmesi; yedek parçaların üretimi ve bakımı ile petrokimya ve petrol rafinerisi süreçlerinin derinleştirilmesi ve ham maddelerin daha etkin kullanım yollarının araştırılması için iki ülke arasındaki işbirliği artırılacak.

ELEKTRİKTE ENTERKONEKSİYON GELİŞTİRİLECEK

Elektrik alanında ise iki ülke, iletim sistemi operatörlerinin organizasyonel yapısının geliştirilmesine ilişkin tecrübe alışverişi, elektrik iletim şebekelerinin inşası, işletmesi ve bakımına ilişkin teknik işbirliği, elektrik ticareti ve enterkoneksiyon kapasitesinin geliştirilmesi ve elektrik piyasası düzenlenmesi alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacaklar.

Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı uzman görüşleri doğrultusunda maden kaynaklarının aranması ve jeolojik araştırmalara yönelik işbirliği olanakları da değerlendirilecek. 

ŞİRKET ORTAKLIKLARI TEŞVİK EDİLECEK

Her iki ülke karşılıklı olarak özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının enerji ve maden alanlarında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve şirketlerin oluşmasını destekleyecek. 

Anlaşma, taraf ülkelerde yasal düzenlemelerin tamamlandığının diplomatik yollarla karşı tarafa nihai yazılı bildirim ile bildirilmesiyle yürürlük kazanacak ve 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak. 

Anlaşma; 5 yıllık yürürlük süresinin sonunda iptali söz konusu olmadıkça, 5’er yıllık sürelerle geçerli olmaya devam edecek. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler