1. HABERLER

 2. PETROL

 3. Bayi denetim şirketleri için hazırlıklar tamam

Bayi denetim şirketleri için hazırlıklar tamam

Akaryakıt bayilerinin denetiminden sorumlu olacak yetkilendirilmiş otomasyon şirketleriyle ilgili  hazırlıklar tamamlandı. İlgili hukuki düzenleme EPDK tarafından yayımladı.

Bayi denetim şirketleri için hazırlıklar tamam

Enerji Günlüğü - Akaryakıt bayilerinin denetiminden sorumlu olacak yetkilendirilmiş otomasyon şirketleriyle ilgili  hazırlıklar tamamlandı. İlgili hukuki düzenleme EPDK tarafından yayımladı. 

Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlandı. Kararın, 01 Ocak 2022’de yürürlük kazanacak olan 3 maddesi dışındaki maddeleri yürürlüğe girdi. 

Karar, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuran şirketlerin EPDK tarafından yetkilendirilmesini ve yetkilendirilen şirketlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemeyi amaçlıyor. 

Kararın “Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 5. maddesi; “Dağıtıcı lisans sahiplerinin yükümlülükleri” başlıklı 7. maddesi ve “İdari yaptırım” başlıklı 9. maddesi, 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlük kazanacak. 

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

Buna göre başvuru yapmak isteyen şirketlerin marka tescil belgesine sahip olmaları; bilişim alanında en az 5 yıl tecrübesi bulunan, 4 yıllık fakülte mezunu en az 10 kişi çalıştırmaları ve aşağıda listelenen 7 adet kalite belgesini haiz olmaları gerekiyor.

 • ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri İçin Şartlar
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi.

MALİ GEREKLİLİKLER

Ayrıca başvurucu şirketin, başvuru tarihinden önceki yılda en az 15 milyon lira öz kaynak toplamı olması gerekecek. Şirket başvurunun yapıldığı yıl kurulmuşsa ödenmiş sermayesinin 15 milyon lira olması gerekecek. 

Yine bir mali gereklilik olarak; başvuran şirketin bir önceki yıl cari oranının en az 1,5 ve likidite oranının da en az 1 olması şartı aranacak. Şirket başvurunun yapıldığı yıl kurulmuşsa bu şartların sonraki takvim yılında sağlanması gerekecek. 

Başvuru yapabilmesi için şirketin SGK’ya veya vergi dairelerine borcunun da bulunmaması gerekiyor. 

YETKİLENDİRİLMİŞ OTOMASYON ŞİRKETİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketleri, öncelikle dağıtıcı lisans sahibi için bayi denetim sistemi kurma, uygulama, bakım ve onarım hizmeti vermekle yükümlü olacaklar. Bunun dışındaki yükümlülükler şöyle listeleniyor: 

 • Dağıtıcı ile yapacağı sözleşmeyle verilecek hizmetin şartlarını belirlemek.
 • Sistem kurulum, uygulama ve onarım faaliyetlerini TS, EN, ISO veya IEC standartlarından birine, bunlar yoksa TSE tarafından kabul gören başka bir standart ile yerine getirmek; standartlara uygun cihaz ve ekipman kullanmak. 
 • Arızaların tespiti veya dağıtıcının talebiyle arızaya 24 saat içinde müdahale etmek.
 • Talep edildiğinde her türlü bilgi ve belgeyi EPDK’ya sunmak.
 • Başvuruda aranan koşulları izin süresi boyunca da sağlamak.
 • Yılda en az 2 kez kurduğu denetim sistemini denetlemek ve sistem denetim işlemlerini kayıt altına almak. 

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketleri, dağıtıcı sözleşmesini EPDK’ya sunmadan faaliyete başlayamayacak. Şirketler, faaliyete başladıktan sonra elde edecekleri ticari sır nitelikli bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden de sorumlu olacaklar. 

Öte yandan 2021 yılı için yetkilendirilmiş otomasyon şirketi izin bedeli 250.000 lira olarak uygulanacak. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler