1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Birleşmiş maden ruhsatı sahiplerine 3 ay süre tanındı

Birleşmiş maden ruhsatı sahiplerine 3 ay süre tanındı

Maden ruhsatı birleştirme işlemlerinde, yeni ruhsat sahiplerine eksik yükümlülükler için 3 ay süre tanınacak.

Birleşmiş maden ruhsatı sahiplerine 3 ay süre tanındı

Enerji Günlüğü - Maden ruhsatı birleştirme işlemlerinde, yeni ruhsat sahiplerine eksik yükümlülükler için 3 ay süre tanınacak. Yeni ruhsat sahibi sorumsuz davranırsa ruhsat iptal edilecek. 

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

EKSİK YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN 3 AY SÜRE TANINDI
Yönetmelik, “Ruhsatların iptal edilerek ihale edilmesi” başlıklı 11. maddeye 3 yeni fıkra ilave etti. Buna göre ruhsat birleştirme taahhütnamesinde belirtilen yükümlülükler yerine getirilmemiş ise; yeni ruhsat sahibi şirketler, proje ve plana göre üretim yapılması planlanan alanlara ilişkin gereken tüm izin başvurularını ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma başvurularını yaparak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) 3 ay içinde bilgi verecekler. 

RUHSAT İPTALİ SÖZ KONUSU
Bu başvurulara ve başvuru sonrasındaki işlemlere ilişkin gerekli tüm bedellerin süresi içinde; maden bölgesi ilan edilmeden önceki ilgili ruhsat sahibi kişi veya kişiler tarafından ödenmesi ya da şirketlerin ortaklık payından karşılanması zorunlu olacak. Aksi halde söz konusu ruhsat iptal edilecek ve ruhsat sahası yeniden ihaleye çıkarılacak. Yapılması gereken başvurularda eksiklikler olursa da aynı şekilde ruhsat iptal edilecek ve saha yeniden ihaleye çıkacak. 

ORTAKLIK PAYLARI SORUNLUYSA MAPEG DEVREYE GİRECEK
Yeni ruhsat sahibi şirket ödenmesi gereken bedelleri ortaklık paylarındaki sorunlar nedeniyle ödeyememişse; MAPEG, ruhsatı iptal etmeksizin, pay sahibi şirketlerin ortaklık paylarını, maden bölgesinde daha önce yapılan üretimler ve üretimlere bağlı olarak ortaklar arasında dağıtılan gelirleri dikkate alarak yeniden belirleyecek. 

Bu durumdaki şirketlere gereklilikleri yerine getirmesi için 6 ay süre tanınacak. Bu süre sonunda da eksiklik tespit edilirse, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle madencilik faaliyeti yürütülemeyen bölgeler, bölge ruhsatından taksir edilerek yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere ortaklık paylarının ve ortaklara ilişkin yükümlülüklerin belirlenmesine yönelik gerekli davanın/davaların açılması için ilave olarak altı aylık süre verilecek. 

Bu kişilerce süresi içerisinde belirtilen davanın/davaların açılarak MAPEG’e bildirilmesi ve kesinleşmesi beklenmeksizin davaların neticesine göre işlem tesis edilmesi zorunlu olacak. Altı aylık süre içerisinde belirtilen davanın/davaların açılarak MAPEG’e bildirilmemesi veya açılan davaların neticesine göre ivedi şekilde gerekli işlemlerin tesis edilmemesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilecek ve saha ihale edilecek sahalar arasına alınacak.

Önceki ve Sonraki Haberler